fbpx

Áhersluverkefni Sóknaráætlunar

Markmið Markmið verkefnisins er að stuðla að aukinni og sjálfbærri matvælaframleiðslu og -vinnslu á Suðurlandi með bættri nýtingu endurnýjanlegra auðlinda svæðisins og hámarka samfélagsleg og efnahagsleg tækifæri því tengdu. Þannig eru styrkleikar svæðisins ásamt þekkingu og núverandi starfsemi nýtt til að skapa ný tækifæri til að vinna á lausnarmiðaðan hátt gegn helstu áskorunum nútímans. Í

Markmið Markmiðið er að efla jákvæða byggðaþróun sveitarfélaga á Suðurlandi með jafningjafræðslu og handleiðslu við mótun framtíðarsýnar, stefnu og aðgerða við inngildingu, móttöku nýrra íbúa og fjölbreytileika samfélaga. Verkefnislýsing Um er að ræða framhald og útvíkkun annars hluta verkefnins til fleiri sveitarfélaga og sköpun samstarfs um leiðir að bættum verkferlum og aukinni þekkingu sveitarfélaga, út

  Eitt af áhersluverkefnum Sóknaráætlunar Suðurlands 2024 er þátttaka sunnlenskra barna í Upptaktinum.  Upptakturinn er árviss viðburður á vegum Hörpu sem nú er haldinn í tólfta sinn. Með Upptaktinum eru ungmenni í 5. – 10. bekk hvött til að semja tónlist og þau sem komast áfram taka þátt í tónlistarsmiðju með nemendum skapandi tónlistarmiðlunar við

Markmið Að koma á fót samræmdi vefgátt til stuðnings frumkvöðlum á Suðurlandi.  Verkefnislýsing Verkefnið snýst um að taka næstu skref við gerð nýsköpunargáttar Suðurlands sem SASS hefur unnið að. Um er að ræða vefsvæði sem nýtist sem gátt að upplýsingum, verkfærum og aðstoð við þróun nýsköpunarverkefna á Suðurlandi. Með það að markmiði að kynna með

Markmið Að afla gagna til stuðnings við markmiðasetningu Sóknaráætlunar Suðurlands og stefnumörkun einstakra svæða/sveitarfélaga á Suðurlandi. Ásamt því að gefa stöðumat og yfirlit yfir þróun út frá viðhorfum íbúa á Suðurlandi með samanburði við aðra landshluta, svæða eða sveitarfélaga. Verkefnislýsing Verkefnið er viðvarandi samstarfsverkefni landshlutasamtaka á Íslandi. Fulltrúar SASS hafa og munu taka virkan þátt

Markmið Að fræða Sunnlendinga og hvetja til umhverfismeðvitaðra ákvarðana í daglegu lífi, s.s. í tengslum við neysluhegðun og flokkun úrgangs. Markmiðið er að ná mælanlegum árangri í aukinni sorpflokkun og lágmörkun almenns úrgangs.  Verkefnislýsing Unnið verður að því að endurvekja Umhverfsi Suðurland sem regnhlíf umhverfismála á Suðurlandi. Heimasíða verkefnisins verði fyrst og fremst tileinkuð fræðslutengdu

Markmið Markmið verkefnisins er að vinna að undirbúningi og skipulagningu framkvæmdar við kynningu á samspili náms og starfa á Suðurlandi.  Verkefnislýsing Framkvæmdar hafa verið á Suðurlandi starfakynningar, starfastefnumót og starfamessa. Verkefnina hafa verið unnin á Hornafirði, Vestmannaeyjum og á Selfossi. Það hefur verið gert með samstarfi námsráðgjafa, menntastofnana og atvinnulífs á svæðinu. Verkefnið felur í

Markmið Efling forvarna og valdelfingar ungmenna á Suðurlandi með jafningjafræðslu. Verkefnislýsing Eitt sveitarfélag mun ,,hýsa“ verkefnið og ráða ungmennit til starfa á grundvelli jafningjafræðslu eða sem ,,fræðarar“. Fræðarar munu taka þátt í jafningjafræðslunámi á vegum Reykjavíkurborgar. Tilgangur verkefnisins er að öll ungmenni á Suðurlandi hafi með þátttökusinni aukið vitund sína gagnvart þeim áskorunum sem ungmenni

Markmið Markmið verkefnisins er að vinna að stöðumati og stillögum til úrbóta á sviði framhaldsmennturnar á Suðurlandi með sérstakri áherslu á erlenda ríkisborgara og íslenskukennslu. Verkefnislýsing Skipaður verður starfshópur á vegum SASS um eflingu framhaldsmenntunar á Suðurlandi með áherslu á aukið framboð og þjónustu við erlenda ríkisborgara. Unnið verður að greiningu á núverandi stöðu, tækifærum

Markmið Að til verði hæfileikakeppni unlinga á Suðurlandi í samstarfi milli sunnlenskra skóla og að nemendur fái vettvand fyrir frjálsa listsköpun, fari í gegnum skapandi ferli svo úr verði lokaafurð sem fær að njóta sín á fullbúnu sviði.  Verkefnislýsing Skjálftinn er hæfileikakeppni unglingastigs í grunnskólum á Suðurlandi sem haldin var í fyrsta sinn í maí