fbpx

í vinnslu

Markmið Að Skjálftinn hæfileikakeppni unglinga á Suðurlandi festi sig í sessi á Suðurlandi og að gott samfstarf myndist milli sunnlenskra skóla. Að nemendur fái vettvang fyrir frjálsa listsköpun, fari í gegnum skapandi ferli svo úr verði lokaafurð sem fær að njóta sín á fullbúnu sviði Verkefnislýsing Skjálftinn er hæfileikakeppni unglingastigs í grunnskólum á Suðurlandi sem

Markmið Að styðja við úrræði til að takast á við heilsu- og lífsgæðaskerðandi áhrif kynbundins ofbeldis á Suðurlandi. Verkefnislýsing Sigurhæðir hafa verið starfræktar frá 20. mars 2021. Sigurhæðir er úrræði sem býður þolendum upp á stuðningsviðtöl, hópastarf í þremur meðferðarlotum og EMDR áfallameðferð þegar það á við. Einnig er lögfræðileg ráðgjöf, viðtöl við lögreglu og

Markmið Markmið verkefnisins er að stuðla að aukinni og sjálfbærri matvælaframleiðslu og -vinnslu á Suðurlandi með bættri nýtingu endurnýjanlegra auðlinda svæðisins og hámarka samfélagsleg og efnahagsleg tækifæri því tengdu. Þannig eru styrkleikar svæðisins ásamt þekkingu og núverandi starfsemi nýtt til að skapa ný tækifæri til að vinna á lausnarmiðaðan hátt gegn helstu áskorunum nútímans. Í

28. júní 2023

INNOCAP, or ‘Building public sector innovation capacity’ project, is funded by the Interreg Northern Periphery and Arctic programme as part of the European Union Cohesion Policy.  Markmið / Aims The aim of the project is to: Provide enhanced quality and sustainable public services by enabling public sector organisations to lead the adoption of disruptive innovations

Markmið Að koma á fót samræmdi vefgátt til stuðnings frumkvöðlum á Suðurlandi.  Verkefnislýsing Verkefnið snýst um að taka næstu skref við gerð nýsköpunargáttar Suðurlands sem SASS hefur unnið að. Um er að ræða vefsvæði sem nýtist sem gátt að upplýsingum, verkfærum og aðstoð við þróun nýsköpunarverkefna á Suðurlandi. Með það að markmiði að kynna með

Markmið Að afla gagna til stuðnings við markmiðasetningu Sóknaráætlunar Suðurlands og stefnumörkun einstakra svæða/sveitarfélaga á Suðurlandi. Ásamt því að gefa stöðumat og yfirlit yfir þróun út frá viðhorfum íbúa á Suðurlandi með samanburði við aðra landshluta, svæða eða sveitarfélaga. Verkefnislýsing Verkefnið er viðvarandi samstarfsverkefni landshlutasamtaka á Íslandi. Fulltrúar SASS hafa og munu taka virkan þátt

Markmið Að fræða Sunnlendinga og hvetja til umhverfismeðvitaðra ákvarðana í daglegu lífi, s.s. í tengslum við neysluhegðun og flokkun úrgangs. Markmiðið er að ná mælanlegum árangri í aukinni sorpflokkun og lágmörkun almenns úrgangs.  Verkefnislýsing Unnið verður að því að endurvekja Umhverfsi Suðurland sem regnhlíf umhverfismála á Suðurlandi. Heimasíða verkefnisins verði fyrst og fremst tileinkuð fræðslutengdu

Markmið Markmið verkefnisins er að vinna að undirbúningi og skipulagningu framkvæmdar við kynningu á samspili náms og starfa á Suðurlandi.  Verkefnislýsing Framkvæmdar hafa verið á Suðurlandi starfakynningar, starfastefnumót og starfamessa. Verkefnina hafa verið unnin á Hornafirði, Vestmannaeyjum og á Selfossi. Það hefur verið gert með samstarfi námsráðgjafa, menntastofnana og atvinnulífs á svæðinu. Verkefnið felur í

Markmið Efling forvarna og valdelfingar ungmenna á Suðurlandi með jafningjafræðslu. Verkefnislýsing Eitt sveitarfélag mun ,,hýsa“ verkefnið og ráða ungmennit til starfa á grundvelli jafningjafræðslu eða sem ,,fræðarar“. Fræðarar munu taka þátt í jafningjafræðslunámi á vegum Reykjavíkurborgar. Tilgangur verkefnisins er að öll ungmenni á Suðurlandi hafi með þátttökusinni aukið vitund sína gagnvart þeim áskorunum sem ungmenni

Markmið Markmið verkefnisins er að vinna að stöðumati og stillögum til úrbóta á sviði framhaldsmennturnar á Suðurlandi með sérstakri áherslu á erlenda ríkisborgara og íslenskukennslu. Verkefnislýsing Skipaður verður starfshópur á vegum SASS um eflingu framhaldsmenntunar á Suðurlandi með áherslu á aukið framboð og þjónustu við erlenda ríkisborgara. Unnið verður að greiningu á núverandi stöðu, tækifærum