fbpx

ahersluverkefni

Markmið Markmiðið er að gefa sunnlenskum ungmennum kost á að taka þátt í Upptaktinum. Markmið Upptaktsins eru m.a. að stuðla að tónsköpun ungmenna, aðstoða börn við að fullvinna hugmyndir sínar og gefa þeim tækifæri á að upplifa eigin tónlist í flutning fagfólks Verkefnislýsing Upptakturinn, tónsköpunarverðlaun barna og ungmenna gefur ungu fólki tækifæri til að senda

Markmið Markmiðið er að á hverju svæði á Suðurlandi verði reglulega haldið starfastefnumót. Með þessu fjármagni býðst svæðunum að óska eftir framlagi til starfastefnumóts á sínu svæði. Verkefnislýsing Starfastefnumót er samfélagsviðburður sem felur í sér tækifæri til að eiga samtal við fólk og kynna á lifandi og skemmtilegan máta þær starfsgreinar og starfsemi fyrirtækja á

Markmið Markmiðið er að stilla upp ólíkum valkostum tengt rekstri sjúkraþyrlu þannig að hægt sé að taka afstöðu til þess hvort skynsamlegt sé að hefja rekstur á sjúkraþyrlu á Suðurlandi sem tilraunaverkefnis. Verkefnislýsing Tekin verða saman þau gögn sem þegar hafa verið unnin og þau uppfærð. Fyrri niðurstöður benda ótvírætt til að sjúkraþyrlur þurfa að

Markmið Markmið verkefnisins er að efla menningartengda ferðaþjónustu og stuðla að jákvæðu viðhorfi íbúa til menningar á Suðurlandi.  Verkefnislýsing Ætlunin með þessu verkefni er að auka sýnileika menningar á Suðurlandi, hvort sem um menningartengda áfangastaði er að ræða, viðburði eða óáþreifanlegan menningararf. Margir ólíkir aðilar annast miðlun þessarar menningar á fjölbreyttan hátt í dag. Markaðsstofa

Markmið Markmið verkefnisins er að auka sýnileika og eftirspurn eftir sunnlenskri matvöru. Með aukinni eftirspurn verður til betra rekstrarumhverfi til nýsköpunar, framleiðslu og sölu á sunnlenskri matvöru á öllum vinnslustigum, frá frumframleiðslu til fullunninnar vöru og framreiðslu.  Verkefnislýsing Matarmenning Suðurlands er auðlind sem vert er að kynna. Árin 2019-2020 var matarauðurinn greindur, kortlagður og ítarlegar

Markmið Markmiðið er að kynna hlutverk byggðaþróunarfulltrúa sem leiðir til:  Fjölgunar einstaklinga í ráðgjöf  Fjölgunar umsókna Sunnlendinga í sjóði og hraðla á landsvísu – þ.a.l. auka fjármagn til landshlutans  Sunnlendingar viti að byggðaþróunarfulltrúi er kjörið fyrsta stopp í stoðkerfinu  Verkefnislýsing Árið 2023 var unnið að breyttu skipulagi á Suðurlandi í tengslum við atvinnuráðgjafa og verkefnisstjóra.

Markmið Markmið verkefnisins er að styðja við byggðaþróun á miðsvæði Suðurlands með því að   auka fjölbreytni á framboði ferðaþjónustu, stækka markhóp þeirra er sækja svæðið og höfða til fólks sem dvelur lengur og kynnist svæðinu betur, auk þess að   styðja við rannsóknir, þekkingarsköpun og sköpun sérfræðistarfa á svæðinu.   Verkefnislýsing Þekkingartengd ferðaþjónusta hefur verið að ryðja

Markmið Markmið Atvinnubrúar snýst um sérstakt átak við að fjölga fjölbreyttum tækifærum fyrir háskólanema á Suðurlandi, í samstarfi við atvinnulíf og háskólastofnanir, til að auka menntunarstig á háskólastigi.  Verkefnislýsing Átaksverkefni til að fjölga tækifærum nemenda með það sem markmið að tengja saman fyrirtæki á Suðurlandi og háskólanema. Að draga fram möguleika til starfsþjálfunar og gerð

Markmið Að Skjálftinn hæfileikakeppni unglinga á Suðurlandi festi sig í sessi á Suðurlandi og að gott samfstarf myndist milli sunnlenskra skóla. Að nemendur fái vettvang fyrir frjálsa listsköpun, fari í gegnum skapandi ferli svo úr verði lokaafurð sem fær að njóta sín á fullbúnu sviði Verkefnislýsing Skjálftinn er hæfileikakeppni unglingastigs í grunnskólum á Suðurlandi sem

Markmið Að styðja við úrræði til að takast á við heilsu- og lífsgæðaskerðandi áhrif kynbundins ofbeldis á Suðurlandi. Verkefnislýsing Sigurhæðir hafa verið starfræktar frá 20. mars 2021. Sigurhæðir er úrræði sem býður þolendum upp á stuðningsviðtöl, hópastarf í þremur meðferðarlotum og EMDR áfallameðferð þegar það á við. Einnig er lögfræðileg ráðgjöf, viðtöl við lögreglu og