fbpx

ahersluverkefni

25. ágúst 2021

Markmið Katla jarðvangur (Katla UNESCO Global Geopark) er nýbúinn að fara í gegnum stefnumótunarferli fyrir tilstuðlan sveitarfélaganna þriggja með aðstoð ráðgjafafyrirtækisins Alta. Ein megintillagan í stefnumótuninni er að skýrari svæðismörkun

25. ágúst 2021

Markmið Markmið verkefnisins er að afla upplýsinga um stöðu og horfur úthafsfiskeldis, hvaða upplýsingar þurfa að liggja til grundvallar svo hægt sé að hefja starfsemi, hverjir þurfa að koma að

25. ágúst 2021

Markmið Markmið verkefnisins er að stuðla að aukinni og sjálfbærri matvælaframleiðslu og -vinnslu á Suðurlandi með bættri nýtingu endurnýjanlegra auðlinda svæðisins og hámarka samfélagsleg og efnahagsleg tækifæri því tengdu. Þannig

25. ágúst 2021

Markmið Með verkefninu er fyrst og fremst horft til þess að styrkja og efla virðiskeðju matvælaframleiðslu með höfuð áherslu á nýsköpun, hringrásarhagkerfi, umhverfismál, efnahag, markaðsmál og fjölgun starfa. Um er

25. ágúst 2021

Markmið Markmið annars hluta verkefnisins er að vinna að gerð svæðisskipulags fyrir Suðurhálendið með þeim ellefu sveitarfélögum á Suðurlandi sem eiga land eða réttindi að hálendi Suðurlands. Skilgreining á mörkum

25. ágúst 2021

Markmið Markmið: Hagnýta tækifæri til nýsköpunar og markaðssóknar hjá starfandi fyrirtækjum og frumkvöðlum á Suðurlandi • Auka fjármagn til nýsköpunar á Suðurlandi (með áherslu á sókn í aðra sjóði) •

25. ágúst 2021

Markmið Að kanna viðhorf íbúa og forsvarsaðila fyrirtækja á Suðurlandi, út frá búsetuþáttum annars vegar og stöðu rekstrar og framtíðarhorfum í rekstri hins vegar Verkefnislýsing Íbúakannanir landshluta eru orðnar þekktar

25. ágúst 2021

Markmið Hamingjulestin er hattur yfir fræðslu og verkefni sem hafa það að markmiði að stuðla að geðheilbrigði sem leiðir til aukinnar hamingju og vellíðunar meðal íbúa á Suðurlandi. Verkefnislýsing Fyrsta

23. ágúst 2021

Markmið Markmiðið með Umhverfis Suðurland er að fræða og miðla upplýsingum um umhverfismál til Sunnlendinga og hvetja til umhverfismeðvitaðra ákvarðana í daglegu lífi ásamt því að vinna að og þróa