fbpx

Markmið

Markmið verkefnisins er að efla menningartengda ferðaþjónustu og stuðla að jákvæðu viðhorfi íbúa til menningar á Suðurlandi. 

Verkefnislýsing

Ætlunin með þessu verkefni er að auka sýnileika menningar á Suðurlandi, hvort sem um menningartengda áfangastaði er að ræða, viðburði eða óáþreifanlegan menningararf. Margir ólíkir aðilar annast miðlun þessarar menningar á fjölbreyttan hátt í dag. Markaðsstofa Suðurlands býr yfir sérþekkingu, öflugum miðlum og góðum tengingum innanlands jafnt sem utan til að vekja umtal og koma sunnlenskri menningu betur á framfæri ef fjármagn fæst til að vinna þá grunnvinnu sem verkefnið krefst.  

Unnið verður að þarfagreiningu og grunnkortlagningu. Haldin verður opin vinnustofa þar sem sunnlensk menning verður kortlögð og verkefnið þróað í nánu samtali við menningartengda ferðaþjónustu, stofnanir og áhugasama íbúa. Í kjölfarið verður boðið upp á fræðsluerindi um sögutækni sem áhrifaríka leið í markaðssetningu. 

Út frá vinnustofum verður kynningarefni hannað og útfært og því deilt á samfélagsmiðla, kort, blogg og vefi í kjölfarið skv. birtingaráætlun

Tengsl við sóknaráætlun 2020-2024 

Verkefnið tengist megináherslunni Samfélag, þar sem meðal annars er lögð áhersla á bætta menningu.

Væntur árangur

Að menning á Suðurlandi hafi verið kortlögð og ýmiskonar kynningarefni því tengdu orðið til sem nýtist jafnt SASS, Markaðsstofu Suðurlands og byggðaþróunarfulltrúum á hverju svæði.  

Árangursmælikvarðar: 

  • Í lok árs 2024 skipar menning stærri sess á vef Markaðsstofunnar og SASS 
  • Birtingaáætlun hefur verið framfylgt og menning orðinn fastur liður í miðlum Markaðsstofu Suðurlands, bæði gagnvart innlendum og erlendum markhópum.  

Lokaafurð

Lokaafurð verkefnisins er vel hannað kynningarefni í formi færslna á samfélagsmiðlum, vefsvæðis á south.is og í bloggfærslum. Mynda- og textabanki verður settur upp á þann hátt að MSS og SASS hafi greiðan aðgang að. Hliðarafurð verkefnisins er aukið samtal og samstarf á milli menningartengdra eininga á Suðurlandi. 

 


Framkvæmdaraðili
Markaðstofa Suðurlands
Samstarfsaðilar

SASS, byggðaþróunarfulltrúar og menningareiningar á Suðurlandi

Heildarkostnaður

4.646.064 kr.

Þar af framlag úr Sóknaráætlun
2.000.000 kr.
Ár
2024
Upphaf og lok verkefnis
Janúar – desmber 2024
Staða
Í vinnslu 
Númer

243005