fbpx

Áhersluverkefni Sóknaráætlunar

Markmið Að skapa grundvöll fyrir starfsemi klassískrar hljómsveitar á Suðurlandi og kynna klassíska tónlist fyrir nemendum í grunnskólum á Suðurlandi. Verkefnislýsing Halda tónleika í grunnskólum á Suðurlandi og auðga menningarlíf í landshlutanum. Skjóta rótum undir starfsumhverfi tónlistarmanna á Suðurlandi og efla samskipti og samvinnu þeirra sem starfa að tónlist á Suðurlandi. Verkefni bætir ímynd Suðurlands

Markmið Að búa til sunnlenska útgáfu af Skrekk, hæfileikakeppni unglinga í grunnskólum á Suðurlandi sem heitir Skjálftinn.  Að nemendur í 8. og 9. bekkjum grunnskólanna á Suðurlandi fái vettvang fyrir frjálsa listsköpun, fari í gegnum skapandi ferli sem þau þróa svo úr verði lokaafurð sem fær að njóta sín á fullbúnu sviði með hljóðkerfi, ljósum

Markmið Að styðja við úrræði til að takast á við heilsu- og lífsgæðaskerðandi áhrif kynbundins ofbeldis á Suðurlandi. Verkefnislýsing Starfsemi SIGURHÆÐA hófst 22. mars 2021, eftir um 10 mánaða undirbúningstíma. Helstu hlutverkum innan SIGURHÆÐA gegna verkefnisstjóri Hildur Jónsdóttir og þrír meðferðaraðilar en teymisstjóri meðferðar er Elísabet Lorange listmeðferðarfræðingur. Með verkefninu starfa sjálfboðaliðar úr Soroptimistaklúbbi Suðurlands

Markmið Hanna og setja fram nýja ferðaleið á Suðurlandi. Með það að markmiði að þétta net ferðaleiða á Suðurlandi til að stýra og hægja á gestum svæðisins, um leið er verið að draga fram einkenni og fræða gesti.  Verkefnislýsing Verkefnið snýr að því að bæta við þá flóru ferðaleiða sem eru til staðar á Suðurlandi

Þann 11. janúar sl. undirrituðu með sér SASS og Sinfóníuhljómsveit Suðurlands  samning um áhersluverkefni Sóknaráætlunar Suðurlands. Mun styrkur SASS nema 2 m.kr. árið 2022 til að halda skólatónleika og kynna klassíska tónlist fyrir nemendum í grunnskólum á Suðurlandi. Með stuðningi sínum vill SASS auðga menningarlíf á Suðurlandi og skjóta frekari rótum undir starfsumhverfi klassískra tónlistarmanna

Markmið Markmið verkefnisins er stofnun þekkingarseturs að Laugarvatni um úrgangsmál, með áherslu á þróun og rekstur úrgangstorgs fyrir sveitarfélög á Íslandi. Verkefnislýsing Unnið verður að undirbúning og stofnun þekkingarseturs að Laugarvatni. Í fyrstu verður umgjörð stofnunarinnar ákveðin með hlutaðeigandi samstarfsaðilum. Lagt mat á fjárþörf, fjármögnun og rekstur stofnunarinnar til framtíðar. Unnið að stofnun með mótun

Markmið Katla jarðvangur (Katla UNESCO Global Geopark) er nýbúinn að fara í gegnum stefnumótunarferli fyrir tilstuðlan sveitarfélaganna þriggja með aðstoð ráðgjafafyrirtækisins Alta. Ein megintillagan í stefnumótuninni er að skýrari svæðismörkun (regional branding) sé mikilvæg til að leysa úr læðingi frekari ávinning af UNESCO vottuninni. Verkefnið styður vel við megináherslu málaflokks umhverfis í Sóknaráætlun Suðurlands um

Markmið Markmið verkefnisins er að afla upplýsinga um stöðu og horfur úthafsfiskeldis, hvaða upplýsingar þurfa að liggja til grundvallar svo hægt sé að hefja starfsemi, hverjir þurfa að koma að slíkri vinnu og hversu mikið sú vinna gæti kostað. Verkefnið fellur fullkomlega að meginmarkmiði sem snýr að atvinnu- og nýsköpun sem er að til verði

Markmið Markmið verkefnisins er að stuðla að aukinni og sjálfbærri matvælaframleiðslu og -vinnslu á Suðurlandi með bættri nýtingu endurnýjanlegra auðlinda svæðisins og hámarka samfélagsleg og efnahagsleg tækifæri því tengdu. Þannig eru styrkleikar svæðisins ásamt þekkingu og núverandi starfsemi nýtt til að skapa ný tækifæri til að vinna á lausnarmiðaðan hátt gegn helstu áskorunum nútímans. Í

Markmið Með verkefninu er fyrst og fremst horft til þess að styrkja og efla virðiskeðju matvælaframleiðslu með höfuð áherslu á nýsköpun, hringrásarhagkerfi, umhverfismál, efnahag, markaðsmál og fjölgun starfa. Um er að ræða uppbyggingu á samstarfsvettvangi fyrir aðila sem koma að virðiskeðju matvælaframleiðslu á Íslandi í þeim tilgangi að auka samvinnu framleiðslufyrirtækja og tengja við opinbera