fbpx

Markmið

Markmið verkefnisins er að hagnýta tækifæri til nýsköpunar og markaðssóknar hjá starfandi fyrirtækjum og frumkvöðlum á Suðurlandi. Með áframhaldandi þróun og framkvæmd á Sóknarfræum, sem er stuðningsferli frumkvöðla sem vilja koma viðskiptahugmyndum á næsta skref.

Verkefnislýsing

Verkefnið snýst um að þróa áfram og framkvæma sértækt stuðninsferli fyrir frumkvöðla sem búa við tækifæri til nýsköpunar og/eða sóknar á markaði. Verkefnin geta leitt af sér lokaafurð í formi vöru, þjónustu eða markaðssetningar, umsóknar um styrki eða annarar fjármögnunar. Þjónustan mun innihalda – umfram hefðbundna ráðgjafaþjónustur á vegum SASS:

  • Aukinn ráðgjafatíma, með aðkomu fleiri ráðgjafa að sama verkefni, auk mentora
  • Valin námskeið og fyrirlestrar
  • Tengslamyndun
  • Sjálfstyrkingu 
  • Handleiðsla við mótun verkefna

Málaflokkur

Ráðuneyti háskóla, nýsköpunar og iðnaðar

Árangursmælikvarðar

Afrakstur verkefnis er unnt að mæla með sama hætti og afrakstur Uppbyggingarsjóðs, með árangursmati. Þar sem keyrð er könnun meðal þátttakenda og spurt fyrir um árangur að ákveðnum tíma liðnum frá lok þátttöku. Er þá kallað eftir upplýsingum sem falla að markmiðum Sóknaráætlunar, s.s. um hvort fyrirtæki hafi verið stofnað, hvort og hversu mörg störf hafi skapast, velta af rekstri, og hvort afrakstur af þátttöku hafi leitt af sér styrki til nýsköpunar í landshlutanum og þá hversu miklu fé hefur verið aflað. Töluverðar líkur eru taldar á árangri þar sem unnið er út frá þekktri aðferðarfræði og einstaklingsmiðaðri þjónustu við frumkvöðla.

Lokaafurð

Afrakstur verkefnisins felst fyrst og fremst í aukinni þekkingu og hæfni eintaklinga til að vinna að eigin viðskiptahugmyndum. Bein afurð fer eftir þörfum hvers og eins en getur m.a. verið í formi umsókna um styrki, eins go til Rannís, Matvælasjóðs, skattaendurgreiðslur v/nýsköpunar eða gerð viðskiptaáætlana, fjárfestingaráætlana, lánsumsókna eða fjárfestakynninga.

 


Framkvæmdaraðili
SASS
Samstarfsaðilar
Þekkingarsetur á Suðurlandi og sjáfstætt starfandi ráðgjafa
Heildarkostnaður
5.000.000 kr.
Þar af framlag úr Sóknaráætlun
5.000.000 kr.
Ár
2023
Upphaf og lok verkefnis
Verkefnið hefst um mitt ár 2023 og verður lokið 1.6.2024
Númer
213002