fbpx

Áhersluverkefni 2021

Markmið Markmið verkefnisins er stofnun þekkingarseturs að Laugarvatni um úrgangsmál, með áherslu á þróun og rekstur úrgangstorgs fyrir sveitarfélög á Íslandi. Verkefnislýsing Unnið verður að undirbúning og stofnun þekkingarseturs að Laugarvatni. Í fyrstu verður umgjörð stofnunarinnar ákveðin með hlutaðeigandi samstarfsaðilum. Lagt mat á fjárþörf, fjármögnun og rekstur stofnunarinnar til framtíðar. Unnið að stofnun með mótun

Markmið Katla jarðvangur (Katla UNESCO Global Geopark) er nýbúinn að fara í gegnum stefnumótunarferli fyrir tilstuðlan sveitarfélaganna þriggja með aðstoð ráðgjafafyrirtækisins Alta. Ein megintillagan í stefnumótuninni er að skýrari svæðismörkun (regional branding) sé mikilvæg til að leysa úr læðingi frekari ávinning af UNESCO vottuninni. Verkefnið styður vel við megináherslu málaflokks umhverfis í Sóknaráætlun Suðurlands um

Markmið Markmið verkefnisins er að afla upplýsinga um stöðu og horfur úthafsfiskeldis, hvaða upplýsingar þurfa að liggja til grundvallar svo hægt sé að hefja starfsemi, hverjir þurfa að koma að slíkri vinnu og hversu mikið sú vinna gæti kostað. Verkefnið fellur fullkomlega að meginmarkmiði sem snýr að atvinnu- og nýsköpun sem er að til verði

Markmið Markmið verkefnisins er að stuðla að aukinni og sjálfbærri matvælaframleiðslu og -vinnslu á Suðurlandi með bættri nýtingu endurnýjanlegra auðlinda svæðisins og hámarka samfélagsleg og efnahagsleg tækifæri því tengdu. Þannig eru styrkleikar svæðisins ásamt þekkingu og núverandi starfsemi nýtt til að skapa ný tækifæri til að vinna á lausnarmiðaðan hátt gegn helstu áskorunum nútímans. Í

Markmið Með verkefninu er fyrst og fremst horft til þess að styrkja og efla virðiskeðju matvælaframleiðslu með höfuð áherslu á nýsköpun, hringrásarhagkerfi, umhverfismál, efnahag, markaðsmál og fjölgun starfa. Um er að ræða uppbyggingu á samstarfsvettvangi fyrir aðila sem koma að virðiskeðju matvælaframleiðslu á Íslandi í þeim tilgangi að auka samvinnu framleiðslufyrirtækja og tengja við opinbera

Markmið Markmið annars hluta verkefnisins er að vinna að gerð svæðisskipulags fyrir Suðurhálendið með þeim ellefu sveitarfélögum á Suðurlandi sem eiga land eða réttindi að hálendi Suðurlands. Skilgreining á mörkum Suðurhálendisins verður ákveðin og til hvaða þátta svæðisskipulagið skuli ná. Verkefnislýsing Verkefnið byggir á eftirfarandisamþykkt frá ársfundi SASS 2018. Ársþing SASS 2018 hvetur til að

Markmið Markmið: Hagnýta tækifæri til nýsköpunar og markaðssóknar hjá starfandi fyrirtækjum og frumkvöðlum á Suðurlandi • Auka fjármagn til nýsköpunar á Suðurlandi (með áherslu á sókn í aðra sjóði) • Efla atvinnusköpun á Suðurlandi • Bein kynning á sjóðum til fyrirtækja og frumkvöðla • Efla ráðgjafaþjónustu SASS bæði út á við og á vef SASS

Markmið Að kanna viðhorf íbúa og forsvarsaðila fyrirtækja á Suðurlandi, út frá búsetuþáttum annars vegar og stöðu rekstrar og framtíðarhorfum í rekstri hins vegar Verkefnislýsing Íbúakannanir landshluta eru orðnar þekktar kannanir sem gefa mikilvægar upplýsingar fyrir landshlutasamtök og sveitarfélög. Afurðir kannana eru m.a. nýttar sem mælikvarðar vegna settra markmiða sóknaráætlunar. Framkvæmd kannana er unnin af

Markmið Hamingjulestin er hattur yfir fræðslu og verkefni sem hafa það að markmiði að stuðla að geðheilbrigði sem leiðir til aukinnar hamingju og vellíðunar meðal íbúa á Suðurlandi. Verkefnislýsing Fyrsta skrefið var að móta verkefnið út frá því fjámagni sem því var úthlutað. Hönnuð og opnuð var heimasíðan Hamingjulestin.is og Facebook síða með sama nafni.

Markmið Markmiðið með Umhverfis Suðurland er að fræða og miðla upplýsingum um umhverfismál til Sunnlendinga og hvetja til umhverfismeðvitaðra ákvarðana í daglegu lífi ásamt því að vinna að og þróa sérverkefni tengd umhverfismálum fyrir landshlutann. Verkefnislýsing Fast verkefni Umhverfis Suðurlands er að stuðla að fræðslu og vitundavakningu íbúa með það að markmiði að auðvelda þær