fbpx

Markmið

Að búa til sunnlenska útgáfu af Skrekk, hæfileikakeppni unglinga í grunnskólum á Suðurlandi sem heitir Skjálftinn. 

Að nemendur í 8. og 9. bekkjum grunnskólanna á Suðurlandi fái vettvang fyrir frjálsa listsköpun, fari í gegnum skapandi ferli sem þau þróa svo úr verði lokaafurð sem fær að njóta sín á fullbúnu sviði með hljóðkerfi, ljósum og áhorfendum. Að búa til samstarfsvettvang á milli sunnlenskra skóla og nemenda í 8. og 9. bekk í gegnum listina. 

Verkefnislýsing

Skjálftinn er hæfileikakeppni unglingastigs í grunnskólum á Suðurlandi sem haldin var í fyrsta sinn í maí 2021, þá fyrir alla skóla í Árnessýslu. Í Skjálftanum 2022 verður öllum skólum á Suðurlandi boðin þátttaka, 17 samtals. Skjálftinn byggist á því að unglingar þrói leikverk frá hugmynd til sviðssetningar. Markmiðin eru að efla sköpunargáfu, kenna unglingum að hugsa út fyrir rammann, kenna verklag, þjálfa þau í markvissu og langvinnu hópastarfi, styrkja sjálfsmynd einstaklinga og skóla, efla samstarf skólanna og efla samstarf milli skóla og félagsmiðstöðva. 

Tengsl við sóknaráætlun 2020-2024

Í Sóknaráætlun Suðurlands er ein af þremur megináherslum: BÆTT MENNING, VELFERÐ, MENNTUN OG SAMSTARF SVO LÍFSGÆÐI EFLIST OG MANNLÍF Á SUÐURLANDI BLÓMSTRI. Menningarverkefni eins og Skjálftinn uppfyllir án vafa öll þessi markmið og eykur á sama tíma hróður Suðurlands þegar kemur að barnamenningu. Þetta leynir sér ekki ef afrakstur Skjálftans 2021 er skoðaður, þrátt fyrir covid takmarkanir. Ímyndið ykkur hvað gerist svo þegar liðin fá að hittast, koma fram fyrir framan fullan sal af áhorfendum, þar sem samnemendur, kennarar og skólastjórnendur hittast til að hvetja sín lið áfram. Þarna verða til töfrar!

Í Skjálftanum fá öll ungmenni jafnt tækifæri til þátttöku, líka þau sem eru af erlendu bergi brotin og oft með minni aðgang að menningu. Ungmenni í sunnlenskum grunnskólum fá nýjan vettvang til listsköpunar og geta fengið nýja innsýn inn í menningu og menningartengd störf. Þau geta upplifað menningu bæði sem beinir framleiðendur og þátttakendur í menningarviðburði og þau sem koma og horfa á fá tækifæri til að vera menningarneytendur á metnaðarfullum menningarviðburði. Eins og glögglega kom í ljós í viðhorfskönnun eftir Skjálftann þá minnkaði þátttaka í Skjálftanum kvíða margra þátttakenda, reynslan var sjálfseflandi og skemmtileg og þannig má færa rök fyrir því að verkefnið geti aukið hamingju Sunnlendinga.

Skjálftinn hefur alla burði til að vera árangursríkt samstarfsverkefni allra sveitarfélaga á Suðurlandi, auka samstöðu byggðarlaga og vera frábært tól fyrir SASS til að uppfylla metnaðarfull markmið sóknaráætlunar.

Málaflokkur

Menning

Tengsl við heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna

Verkefnið tryggir jafnan aðgang allra ungmenna að vönduðu skapandi verkefni og stuðlar að tækifærum allra til skapandi náms. Hafa verður í huga að störfin sem ungmennin vinna í þessu verkefni eru þannig að þau eru aðgengilegri á höfuðborgarsvæðinu og því enn meiri ástæða til að veita þessu verkefni byr undir báða vængi á landsbyggðinni. Verkefnið tengist einnig öðrum markmiðum eins og auknum jöfnuði, nýsköpun og uppbygging, góðri atvinnu og síðast en ekki síst er umfjöllunarefni ungmennanna oft þess eðlis að það tengist enn fleiri markmiðum. Þar má nefna markmiði um frið og réttlæti, jafnrétti kynjanna, sjálfbærni o.s.frv. Þegar samnemendur þeirra sjá svo atriðin á sviði nær þeirra boðskapur svo ótrúlega víða.

Árangursmælikvarðar

Viðhorfskannanir að loknum Skjálfta.

Lokaafurð

Lokaafurð er sérlega metnaðarfullur viðburður þar sem barnamenning eins og hún gerist best er flutt af ungmennum fyrir ungmenni. Ávinningur samfélagsins er gríðarlega mikill bæði í stóra og smáa samhenginu. Í kjarnanum er ávinningurinn fyrir þátttakann sá að hann/hún sigrast á sjálfum sér, fer út fyrir þægindarammann, eykur tengsl og vellíðan í mörgum tilvikum. Í stóra samhenginu þá eru örugglega mörg ungmenni sem finna þarna farveg sinn í lífinu, upplifa nýja hluti sem þau sjá að gæti mögulega verið framtíðarstarf, mennta sig og skila svo sinni þekkingu vonandi aftur til samfélagsins.


Verkefnastjóri

Framkvæmdaraðili
Ása Berglind Hjálmarsdóttir 
Samstarfsaðilar
Allir skólar á Suðurlandi sem vilja taka þátt. 
Heildarkostnaður
17.383.053 kr.
Þar af framlag úr Sóknaráætlun
3.000.000 kr.
Ár
2022
Upphaf og lok verkefnis
ágúst-desember 2022
Staða
Í vinnslu