fbpx

Áhersluverkefni 2018

Markmið: Að stöðva viðvarandi fólksfækkun í Skaftárhreppi. Verkefnislýsing: Meginmarkmið verkefnisins er að stöðva viðvarandi fólksfækkun í smærri byggðakjörnum og í sveitum landsins. Verkefnið miðar að víðtæku samráði og því að virkja þekkingu og getu íbúa byggðarlaga til að móta framtíðarsýn, markmið og lausnir. Þeim aðferðum sem er beitt er ætlað að stuðla að valdeflingu, (empowerment),

Markmið: Að halda fræðslufundi í öllum sveitarfélögum á Suðurlandi. Fundirnir verða fyrir ungmenni, starfsfólk sem vinnur við málaflokkinn hjá sveitarfélögunum og fyrir kjörna fulltrúa í heimabyggð hvers og eins fulltrúa í Ungmennaráði Suðurlands. Verkefnislýsing: Verkefnið er að ungmenni í Ungmennaráði Suðurlands heimsækja öll sveitarfélögin 15 í landshlutanum og haldi kynningarfund á hverjum stað. Ungmennin sjálf

Markmið: Að hvetja til frumkvæðis í menningarstarfi og atvinnulífi á Suðurlandi Að hvetja til fjölbreytni í atvinnu- og menningarlífi á Suðurlandi Að vekja athygli á því sem vel er gert í atvinnu- og menningarmálum á Suðurlandi Að skapa vettvang til að vekja athygli á Uppbyggingarsjóði Suðurlands Verkefnislýsing: Um væri að ræða viðurkenningar fyrir framúrskarandi verkefni,

Markmið: Að kanna grundvöll þess að halda nýsköpunarkeppni framhaldsskólanna á Suðurlandi og leggja fram verk-, tíma- og kostnaðaráætlun um framkævmd keppninnar ef tilefni er til. Verkefnislýsing: Verkefnið gengur út á að koma á fót árlegri nýsköpunarkeppni milli framhaldsskóla á Suðurlandi, sem myndi bera heitið Nýsköpunarkeppni framhaldsskólanna á Suðurlandi. Markmiðið er að efla þann kraft sem

Markmið: Markmiðið er að efla þekkingu og stöðu frumkvöða svæðisins svo til verði nýjar vörur og/eða þjónusta og um leið að fjölga störfum á Suðurlandi. Verkefnislýsing: Verkefnið gengur út á að setja saman röð námskeiða fyrir frumkvöðla á Suðurlandi sem mæta þeirri þörf sem, samkvæmt niðurstöðu könnunar á vegum Uppbyggingarsjóðs, er hve ríkust meðal þessa

Markmið:  Að auka þekkingu almennings á störfum í atvinnulífinu í Eyjum og víðar á Suðurlandi. Að auka þekkingu ungmenna á þeim námsleiðum sem í boði eru Að auka þekkingu ungmenna á fjölbreytileika starfa í heimabyggð þar sem krafist er menntunar Að efla tengsl milli atvinnulífs og skóla. Verkefnislýsing: Verkefnið er sýning þar sem nám og

Markmið: Að undirbúa og tryggja framkvæmd Starfamessunar 2019. Verkefnislýsing: Starfamessan á Suðurlandi er framhaldsverkefni. Fyrsta Starfamessan var haldið árið 2015, síðan aftur 2017 og nú er um að ræða undirbúning Starfamessunnar árið 2019. Verkefninu er ætlað að kynna sérstaklega fyrir ungu fólki störf og námsleiðir á sviði iðn- verk- og tæknigreina. Verkefni þetta snýr að

Markmið: Laða að ný fyrirtæki, innlend sem erlend. Verkefnislýsing: Komið verði upp safni upplýsinga fyrir fjárfesta á sérstöku vefsvæði. Verkefnið verður unnið í nánu samstarfi með Íslandsstofu og öðrum atvinnuþróunarfélögum. Stuðst verður við gátlista yfir upplýsingar sem talin er þörf á fyrir fjárfesta, oftast þá miðað við erlenda fjárfesta en upplýsingar verða á Íslensku og

Markmið: Að byggja upp safn hagupplýsinga fyrir Suðurland og miðla þeim á vef SASS. Verkefnislýsing: Verkefnið gengur út á að safna saman hagupplýsingum fyrir Suðurland. Upplýsingarnar eru fyrst og fremst ætlaðar til að þjóna atvinnulífi, sveitarfélögunum og við gerð stefnumörkunar fyrir landshlutann. Gögnin munu m.a. nýtast í hagsmunagæslu, stöðugreiningu eða til kynningar fyrir aðila sem

Markmið: Að fjölga gestum safna, sýninga og setra á Suðurlandi. Verkefnislýsing: Verkefnið gengur út á það að skapa sameiginlegan kynningarvettvang fyrir söfn, sýningar og aðra menningarstarfsemi á Suðurlandi með útgáfu bæklings eða menningarpassa. Passinn mun veita afslátt af aðgangseyri þar sem það á við eða annarri þjónustu. Bæklingnum verður með upplýsingum um söfn, sýningar og