fbpx

Orkídea leitar að öflugum einstaklingi, sem er til í gott hugarflug og með auga fyrir nýjum hugmyndum og lausnum, í starf verkefnastjóra í uppbyggingu Grænna iðngarða á Suðurlandi, í anda hugmyndafræði hringrásarhagkerfisins og nýsköpunar.

Grænn iðngarður er samstarfsnet fyrirtækja á ákveðnu atvinnusvæði þar sem skipst er á orku og hráefnum þar sem úrgangur og straumar eins fyrirtækis getur nýst sem auðlind annars. Innviðir græns iðngarð eru skipulagðir með samvinnu í huga er varðar þjónustu og viðskipti fyrirtækjanna innan garðsins. Uppbygging græns iðngarðs styður við sjálfbærni með innleiðingu félagslegra, efnahagslegra og umhverfisvænna sjónarmiða í skipulagi, stýringu og framkvæmd.

Helstu verkefni og ábyrgð:

 • Þátttaka í teymisvinnu um hönnun og mótun Grænna iðngarða á Suðurlandi
 • Öflun og mótun nýrra viðskiptatækifæra fyrir Græna iðngarða með hringrásarhugsun að leiðarljósi
 • Greining á nauðsynlegum innviðum og kostnaði
 • Samskipti og samvinna við nýja og núverandi rekstraraðila sem og sveitarstjórnir og byggðaþróunarfulltrúa viðkomandi svæða
 • Önnur verkefni sem tengjast innleiðingu hringrásarhagkerfis á Suðurlandi

Hæfniskröfur:

 • Nám sem nýtist í starfi
 • Farsæl og haldgóð starfsreynsla sem nýtist í starfi
 • Brennandi áhugi á nýsköpun, orku og umhverfismálum
 • Frumkvæði og drifkraftur í einstaklings- og teymisvinnu
 • Lipurð og hæfni í samskiptum
 • Færni í að koma frá sér efni í ræðu og riti
 • Reynsla af verkefnastjórnun
 • Tækniþekking sem nýtist í starfi er kostur
 • Góð enskukunnátta

Umsóknarfrestur er til og með 20. febrúar nk.

Starfsstöð er á Suðurlandi. Öll kyn eru hvött til að sækja um. Umsókn, sem sendist á orkidea@orkidea.is, skal fylgja starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningi um hæfni umsækjanda til að gegna starfinu.