fbpx

386. stjórnarfundur SASS

haldinn að Austurvegi 56, Selfossi,

fimmtudaginn 18. ágúst 2005, kl. 14.00

Mætt: Þorvaldur Guðmundsson, María Sigurðardóttir, Herdís Þórðardóttir, Elín Bjarnveig Sveinsdóttir, Ragnheiður Hergeirsdóttir, Elliði Vignisson, Ólafur Eggertsson , Sigurbjartur Pálsson, Guðrún Erlingsdóttir, og Þorvarður Hjaltason framkvæmdastjóri sem ritaði fundargerð. Gunnar Þorgeirsson formaður stjórnar er erlendis og stjórnaði varaformaður Þorvaldur Guðmundsson fundi. Varamaður Gunnars boðaði forföll.

Brotið var blað í sögu stjórnar SASS, þar sem konur voru í meirihluta á fundinum.

Dagskrá:

1. Fundargerð Heilbrigðisnefndar Suðurlands frá 19. júlí sl.

Til kynningar.

2. Fundargerð endurskoðunarnefndar frá 9. ágúst sl.

Framkvæmdastjóri greindi frá störfum nefndarinnar.

Fundargerð staðfest.

3. Bréf frá Byggðastofnun, dags. 15. júní 2005, þar sem óskað er álits á framkvæmd gildandi byggðaáætlunar fyrir árin 2002 – 2005.

Eftirfarandi ályktun samþykkt:

,, Stjórn SASS telur nauðsynlegt að breyta þeim áherslum sem einkennt hafa gildandi byggðastefnu og móta byggðastefnu sem er sérhæfð fyrir hvern landshluta að teknu tilliti til atvinnuhátta, samfélagshátta og menningarlífs. Augljóst er að vinna þarf að eflingu byggðar á annan hátt fyrir Suðurland en á öðrum svæðum á landsbyggðinni. leggja þarf ríka áherslu á menntun á háskólastigi og samgöngumál en þessir tveir þættir eru grunnstoðir við eflingu byggðar. Stjórn SASS leggur áherslu á að skilgreina þurfi hlutverk og tengsl höfuðborgarsvæðisins við landsbyggðina.

Til kynningar.

2. Fundargerð endurskoðunarnefndar frá 9. ágúst sl.

Framkvæmdastjóri greindi frá störfum nefndarinnar.

Fundargerð staðfest.

3. Bréf frá Byggðastofnun, dags. 15. júní 2005, þar sem óskað er álits á framkvæmd gildandi byggðaáætlunar fyrir árin 2002 – 2005.

Eftirfarandi ályktun samþykkt:

,, Stjórn SASS telur nauðsynlegt að breyta þeim áherslum sem einkennt hafa gildandi byggðastefnu og móta byggðastefnu sem er sérhæfð fyrir hvern landshluta að teknu tilliti til atvinnuhátta, samfélagshátta og menningarlífs. Augljóst er að vinna þarf að eflingu byggðar á annan hátt fyrir Suðurland en á öðrum svæðum á landsbyggðinni. leggja þarf ríka áherslu á menntun á háskólastigi og samgöngumál en þessir tveir þættir eru grunnstoðir við eflingu byggðar. Stjórn SASS leggur áherslu á að skilgreina þurfi hlutverk og tengsl höfuðborgarsvæðisins við landsbyggðina.

Jafnframt leggur stjórn SASS til vegna breytinga á lánamarkaði undanfarin ár að hlutverk Byggðastofnunar verði endurskoðað og áhersla lögð á að efla verkefni atvinnuþróunarfélaga á landsbyggðinni enn frekar.

4. Málefni fyrirhugaðrar Sérdeildar í Gaulverjabæjarskóla. Bréf frá Vestmannaeyjabæ, dags. 4. júlí 2005 og Sveitarfélaginu Ölfusi, dags. 8. júlí 2005.

Samþykkt að vísa erindi Vestmannaeyjabæjar til aðalfundar. Stjórn SASS leggur áherslu á að vinnu við undirbúning deildarinnar verði haldið áfram af fullum krafti.

5. Bréf frá Bláskógabyggð, dags. 13. júlí 2005, ásamt fylgigögnum, varðandi úrskurð um umhverfismat Gjábakkavegar.

Eftirfarandi samþykkt var gerð um málið:

,, Stjórn SASS tekur undir álit sveitarstjórnar Bláskógabyggðar frá 13. júlí sl. um úrskurð umhverfisráðherra um umhverfismat Gjábakkavegar.

Óeðlilegt hlýtur að teljast að knýja fram umhverfismat á endurlagningu vegarins á núverandi vegstæði þar sem fram hefur komið af hálfu Vegagerðarinnar að slík framkvæmd komi ekki til greina. Jafnframt átelur stjórn SASS þann drátt sem varð á úrskurði umhverfisráðuneytisins langt umfram lögboðinn frest. Gera verður þá kröfu til ráðuneytis, sem hefur yfirumsjón með skipulagsmálum, að það sé til fyrirmyndar í þeim hluta stjórnsýslunnar sem snýr beint að ráðuneytinu. Jafnframt er ljóst að úrskurðurinn seinkar verulega nauðsynlegum vegaframkvæmdum sem munu hafa mikla þýðingu fyrir uppsveitir Árnessýslu. Stjórn SASS hvetur því alla aðila málsins til að hraða vinnu við málið eins og hægt er.

María sat hjá.

6. Bréf frá bókaútgáfunni Pjaxa, ódags., þar sem óskað er styrks vegna útgáfu byggðarsögu Mosfellsbæjar.

Erindinu hafnað.

7. Bréf frá Vegagerðinni, dags. 11. júlí 2005, með upplýsingum um áætlaðan kostnað við úrbætur á leiðinni Selfoss – Reykjavík.

Samkvæmt upplýsingum Vegagerðarinnar er áætlaður kostnaður við 3 akreina veg frá Selfossi að Hafravatnsvegi og 4 akreina þaðan og að Rauðavatni með miðjuvegriði og ýmsum breytingum sem gera þarf, á milli 2,5 og 3 milljarðar króna.

Eftirfarandi ályktun var samþykkt:

,,Stjórn SASS skorar á Alþingi og yfirvöld samgöngumála að tryggja að gert verði ráð fyrir umræddum framkvæmdum í 12 ára samgönguáætlun 2005 – 2017 sem afgreidd verður frá Alþingi í vetur, þannig að hægt verði að ljúka bráðnauðsynlegum endurbótum á Suðurlandsvegi á næstu 3 – 4 árum.

8. Landshlutablóm Suðurlands.

Blómið var valið af lesendum héraðsfréttablaðsins Gluggans og varð blómið Stúfa fyrir valinu og er því landshlutablóm Suðurlands. Stjórnin þakkar Glugganum framtakið.

9. Efni til kynningar

a. Fundargerð Atvinnuþróunarsjóðs Suðurlands frá 22. júní sl.

b. Fundargerð Sorpstöðvar Suðurlands frá 20. júlí sl.

c. Efni frá landshlutasamtökunum.

Fundi slitið kl. 15:30

a. Fundargerð Atvinnuþróunarsjóðs Suðurlands frá 22. júní sl.

b. Fundargerð Sorpstöðvar Suðurlands frá 20. júlí sl.

c. Efni frá landshlutasamtökunum.

Fundi slitið kl. 15:30

Þorvaldur Guðmundsson María Sigurðardóttir

Herdís Þórðardóttir Elín B. Sveinsdóttir

Ragnheiður Hergeirsdóttir Elliði Vignisson

Ólafur Eggertsson Sigurbjartur Pálsson

Guðrún Erlingsdóttir Þorvarður Hjaltason