fbpx

376. stjórnarfundur SASS

haldinn að Austurvegi 56 Selfossi

föstudaginn 6. ágúst nk. kl. 14.00

Mætt: Gunnar Þorgeirsson, Sigurður Bjarnason, Þorvaldur Guðmundson, Þorsteinn Hjartarson, Ólafur Eggertsson, Margrét K. Erlingsdóttir, Jónas Jónsson, Guðrún Erlingsdóttir og Þorvarður Hjaltason framkvæmdastjóri sem ritaði fundargerð. Sveinn Pálsson , Ragnheiður Hergeirsdóttir og varamenn þeirra boðuðu forföll.

Dagskrá:

Fundargerðir Heilbrigðisnefndar Suðurlands frá 21.apríl, 26. maí og 21. júlí sl.

Til kynningar.

Fundargerðir stjórnar Skólaskrifstofu Suðurlands frá 28. apríl og 16. júní sl., ásamt bréfi til sveitarfélaga á Suðurlandi varðandi breytingu á reglugerð um sérfræðiþjónustu skóla nr. 386/1996 sem skyldar skóla til að gera reglulegar lestrarskimanir til að fylgjast með lestrarnámi barna.

Fundargerðirnar staðfestar.

Svör frá sveitarfélögum við tillögu að stofnkostnaðarþátttöku sunnlenskra sveitarfélaga í Íþróttamiðstöð Íslands að Laugarvatni. Eftirtalin sveitarfélög hafa samþykkt tillöguna: Grímsnes- og Grafningshreppur, Skaftárhreppur, Sveitarfélagið Árborg, Sveitarfélagið Ölfus, Hveragerðisbær, Skeiða – og Gnúpverjahreppur, Rangárþing ytra, Rangárþing eystra, Mýrdalshreppur og Ásahreppur. Vestmannaeyjabær hafnaði tillögunni.

Eftirtalin sveitarfélög hafa samþykkt tillöguna: Grímsnes- og Grafningshreppur, Skaftárhreppur, Sveitarfélagið Árborg, Sveitarfélagið Ölfus, Hveragerðisbær, Skeiða – og Gnúpverjahreppur, Rangárþing ytra, Rangárþing eystra, Mýrdalshreppur og Ásahreppur. Vestmannaeyjabær hafnaði tillögunni.

Eftirfarandi ályktun var samþykkt samhljóða:

Stjórn SASS skorar á menntamálaráðherra og Alþingi að stuðla að uppbyggingu Íþrótta- og Ólympíumiðstöðvar á Laugarvatni í samræmi við tillögur nefndar sem starfað hefur á vegum menntamálaráðuneytisins. Fyrir liggur ákvörðun 15 sveitarfélaga á Suðurlandi um að koma að stofnkostnaði við uppbyggingu miðstöðvarinnar.

Málefni Sjúkrahúss Suðurlands.

Eftirfarandi ályktun var samþykkt samhljóða:

Stjórn SASS krefst þess að framkvæmdir við fyrirhugaða viðbyggingu við Heilbrigðisstofnunina á Selfossi hefjist nú þegar. Stjórn SASS lýsir furðu sinni yfir að túlkun á samkomulagi ríkis og sveitarfélaga um stofnkostnað við byggingu sjúkrahúsa komi í veg fyrir framgang málsins. Núverandi húsnæði á Ljósheimum , sem er hluti af Heilbrigðistofnuninni á Selfossi, er rekið á bráðabirgðaleyfum og því brýn þörf á að hefjast strax handa auk þess sem þörf fyrir hjúkrunarrými fer mjög vaxandi. Stjórn SASS skorar á þingmenn Suðurkjördæmis að knýja fram úrslit í þessu máli án tafar.

Greinargerð starfshóps um um samstarf SASS og Sorpstöðvar Suðurlands.

Greinargerðin lögð fram og vísað til næsta stjórnarfundar til frekari umræðu og afgreiðslu. Formanni og framkvæmdastjóra falið að afla frekari gagna fyrir fundinn.

Afrit af bréfi Grímsnes- og Grafningshrepps, dags. 18. júní 2004, til forsætisráðherra, varðandi kostnað sveitarfélaga af þjóðaratkvæðagreiðslum.

Lagt fram.

Tilnefning eins fulltrúa í stjórn Ferðamálasamtaka Suðurlands.

Samþykkt að tilnefna Ísólf Gylfa Pálmason.

Bréf frá menntamálaráðuneytinu, dags. 1. júlí 2004, þar sem óskað er tilnefningar tveggja aðalfulltrúa og tveggja til vara í skólanefndir Fjölbrautaskóla Suðurlands og Menntaskólans að Laugarvatni.

Í skólanefnd Fjölbrautaskóla Suðurlands var samþykkt að tilnefna:

Aðalmenn: Kristján Einarsson og Valtýr Valtýsson.

Varamenn: Sveinn Ingvarsson og Jóna Sigurbjartsdóttir.

Í skólanefnd Menntaskólans að Laugarvatni var samþykkt að tilnefna:

Aðalmenn: Gunnar Þorgeirsson og Margrét Einarsdóttir.

Varamenn: Magnús Karel Hannesson og Sædís Íva Elíasdóttir.

Staða fjármála m.v. fyrstu 6 mánuði ársins.

Framkvæmdastjóri lagði fram rekstraryfirlit m.v. 30. júní sl. Fjárhagsstaðan er innan ramma fjárhagsáætlunar.

Aðalfundur SASS 2004.

Samþykkt að halda fundinn í Vestmannaeyjum 13. og 14. nóvember nk.

Efni til kynningar:

a. Fundargerðir stjórnar Sorpstöðvar Suðurlands frá 20. og 30. apríl, 16. júní og aðalfundar frá 4. maí sl.

b. Fundargerðir Atvinnuþróunarsjóðs Suðurlands frá 27. febrúar, 19. mars, 16. apríl, 19. maí og 25. júní sl.

c. Árskýrsla Fræðslunets Suðurlands fyrir árið 2003.

d. Bréf frá Félagsmálaráðuneytinu, dags. 16. apríl 2004 varðandi framlög Jöfnunarsjóðs vegna sameiningar sveitarfélaga.

e. Fundargerð Samráðsfundar Landsvirkjunar frá 2. apríl sl.

f. Bréf frá Úrvinnslusjóði, dags. 30. júní 2004, varðandi söfnun og endurnýtingu á heyrúlluplasti.

g. Greinargerð um orlof húsmæðra í Árnes- og Rangárvallasýslum 2003.

h. Efni frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga.

i. Efni frá landshlutasamtökunum.

a. Fundargerðir stjórnar Sorpstöðvar Suðurlands frá 20. og 30. apríl, 16. júní og aðalfundar frá 4. maí sl.

b. Fundargerðir Atvinnuþróunarsjóðs Suðurlands frá 27. febrúar, 19. mars, 16. apríl, 19. maí og 25. júní sl.

c. Árskýrsla Fræðslunets Suðurlands fyrir árið 2003.

d. Bréf frá Félagsmálaráðuneytinu, dags. 16. apríl 2004 varðandi framlög Jöfnunarsjóðs vegna sameiningar sveitarfélaga.

e. Fundargerð Samráðsfundar Landsvirkjunar frá 2. apríl sl.

f. Bréf frá Úrvinnslusjóði, dags. 30. júní 2004, varðandi söfnun og endurnýtingu á heyrúlluplasti.

g. Greinargerð um orlof húsmæðra í Árnes- og Rangárvallasýslum 2003.

h. Efni frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga.

i. Efni frá landshlutasamtökunum.

Fundi slitið kl. 16.45

Gunnar Þorgeirsson

Margrét K. Erlingsdóttir

Þorvaldur Guðmundsson

Þorsteinn Hjartarson

Jónas Jónsson

Sigurður Bjarnason

Ólafur Eggertsson

Guðrún Erlingsdóttir

Þorvarður Hjaltason