fbpx

604. fundur stjórnar SASS

Austuvegi 56 Selfossi  
8. desember 2023 kl. 13:00-15:30

 

Þátttakendur: Ásgerður Kristín Gylfadóttir formaður, Grétar Ingi Erlendsson, Jóhanna Ýr Jóhannsdóttir, Margrét Harpa Guðsteinsdóttir, Árni Eiríksson, Arnar Freyr Ólafsson, Brynhildur Jónsdóttir, Einar Freyr Elínarson og Njáll Ragnarsson. Þá tekur þátt undir dagskrárlið 2 frá Norðurflugi Birgir Ómar Haraldsson, forstjóri. Einnig taka þátt Þórður Freyr Sigurðsson sviðsstjóri þróunarsviðs og Bjarni Guðmundsson framkvæmdastjóri SASS, sem jafnframt ritar fundargerð. Arnar Freyr og Njáll tengjast fundinum með fjarfundarhugbúnaði.

Formaður býður fundarmenn og gesti fundarins velkomna.

1. Fundargerð
Fundargerð 603. fundar staðfest og undirrituð. .

2. Sjúkraþyrla á Suðurlandi 

Birgir Ómar kynnir hugmyndir og sýn Norðurflugs tengt rekstri þyrlu til sjúkraflutninga á Suðurlandi. Hann kynnir hver staðan er í löndunum næst okkur og hver þróunin hefur verið. Sjúkraþyrlur eru minni en björgunarþyrlur og talsvert ódýrari í innkaupum og rekstri en björgunarþyrlur. Hægt er að nota sérstakar sjúkraþyrlur með sérmenntaðri áhöfn til að flytja bráðveika og koma þeim fyrr undir læknishendur enda skiptir tíminn öllu máli. Birgir Ómar svarar spurningum og hugleiðingum stjórnarmanna. Formaður þakkar fyrir kynninguna.

Stjórn SASS telur mjög brýnt að styrkja bráðaviðbragð sjúkraflutninga með viðveru sjúkraþyrlu á Suðurlandi þannig að viðbragðstími sé innan ásættanlegra viðmiðunarmarka. Í því skyni hvetur hún heilbrigðisyfirvöld til að hefja tilraunaverkefni sem samþykkt var með þingsályktun á Alþingi um rekstur á sérhæfðri sjúkraþyrlu árið 2019. Þá telur stjórn SASS að rekstur sérhæfðrar sjúkraþyrlu heyri undir starfsemi Heilbrigðisstofnunar Suðurlands og hvetur stjórnin ráðherra til að fela HSU verkefnið og með því fjármagn til að sinna því. Þannig verði öryggi eflt og viðbragðstími sjúkraflutninga á stórum hluta Suðurlands styttur umtalsvert.

3. Ársþing SASS 2023

– Formaður kynnir niðurstöður viðhorfskönnunar sem gerð var meðal þingfulltrúa um nýliðið ársþing SASS í Vík. Um 77% þeirra sem svöruðu könnuninni voru mjög ánægð eða ánægð með ársþing SASS 2023 þegar á heildina er litið. Þá voru 73% af þeim sem að svöruðu könnuninni mjög ánægð eða ánægð með skipulag og aðstöðu á ársþinginu. Þegar kom að niðurstöðum milliþinganefnda voru 80% mjög ánægðir eða ánægðir. Þá voru nokkrar spurningar þar sem að þingfulltrúum var gefinn kostur á að koma öðru á framfæri og einnig voru nokkrar spurningar þar sem að beðið var um að þátttakendur skrifi athugasemdir, tillögur og/eða ábendingar, erfitt er að sjá einhverja eina línu út úr því en samt sem áður eru þar atriði sem að hægt er að hafa í huga fyrir næstu ársþing s.s. hvernig stuðla megi að meiri umræðu. Viðhorfskönnunin verður aðgengileg á heimasíðu SASS.

– Fundargerð aðalfundar SASS 2023 er aðgengileg á vef samtakanna, sass.is

– Auka- og aðalfundur SASS 2024

Auka aðalfund samtakanna þarf að halda í síðasta lagi 26. júní nk. til að standast sex ára regluna um samfellda setu í stjórn SASS. Á fundinum verður kosið í stjórn og tillögur að breytingum á samþykktum. Stjórn mun á nýju ári yfirfara gildandi samþykktir samtakanna og mun við yfirferðina, m.a. hafa hliðsjón af umræðu á nýliðnu ársþingi. Fyrirhugað er að halda reglubundið ársþing SASS 2024 í lok október nk.

Afgreiðslu frestað til næsta fundar stjórnar.

 

4. Sóknaráætlun Suðurlands 

a. Staðan 2023 og fjárhagsáætlun 2024

Framkvæmdastjóri kynnir fjárhagsstöðuna 2023 og kynnir drög að fjárhagsáætlun Sóknaráætlunar Suðurlands fyrir komandi starfsár sem er sett fram með fyrirvara um afgreiðslu fjárlaga. Gert er ráð fyrir að framlag ríkisins verði óbreytt frá fyrra ári eða 115 m.kr., framlag sveitarfélaganna verði 14,4 m.kr. og endurúthlutun og eftirstöðvar frá fyrra ári nemi um 21 m.kr. Samtals er áætluð fjárhæð til ráðstöfunar um 152 m.kr. Árið 2024 er gert ráð fyrir að verja 84 m.kr. í Uppbyggingarsjóð Suðurlands, þ.e. 42 m.kr. í fyrri úthlutun ársins og 42 m.kr. í seinni úthlutun. Á árinu er ætlað að til menningarmála fari samtals 42 m.kr. og til atvinnu- og nýsköpunar samtals 42 m.kr. Til áhersluverkefna er gert ráð fyrir að verja samtals 57 m.kr. og 12 m.kr. fara í umsýslu og annan kostnað tengdan Sóknaráætlun. Sem fyrr segir er framangreind áætlun sett fram með fyrirvara um afgreiðslu fjárlaga.

b. Tillögur að áhersluverkefnum

Sviðsstjóri kynnir tillögur að áhersluverkefnum 2024. Hugmyndir að áhersluverkefnum hafa m.a. komið frá hagaðilum í landshlutanum í gegnum heimasíðu samtakanna, á nýliðnu ársþingi samtakanna eða verið ræddar í stjórn.

Þegar hefur verið samþykkt að verja árið 2024 í áhersluverkefni 15 m.kr. í Orkídeu. Í framhaldi af umræðum samþykkir stjórn að Sigurhæðir verði áfram áhersluverkefni og samþykkir að verja til verkefnisins 5 m.kr. Stjórn áréttar mikilvægi þess að SASS fái frá Sigurhæðum fjárhagslegt uppgjör fyrir 2023 og uppfærða áætlun fyrir 2024. Stjórn samþykkir einnig að verja 0,4 m.kr. til verkefnisins Upptaktur 2024.

Varðandi aðrar tillögur að áhersluverkefnum 2024 óskar stjórn eftir nánari upplýsingum um fyrirliggjandi tillögur og bíður með afgreiðslu til næsta fundar.

5. Önnur mál til kynningar og umræðu

a. Fundargerðir m.a. stjórna annarra landshlutasamtaka

Lagðar fram til kynningar; fundargerð 15. fundar stjórnar SSA, fundargerð 144. fundar stjórnar Austurbrúar, fundargerð 177. fundar stjórnar SSV, fundargerðir 794. – 795. funda stjórnar SSS, fundargerðir 51. – 56. funda stjórnar og ársfundar Vestfjarðastofu, fundargerðir 567. – 568. funda stjórnar SSH, fundargerðir 937. – 939. funda stjórnar sambandsins og fundargerðir 3. – 4. funda stjórnar Markaðsstofu Suðurlands.

b. Skýrsla framkvæmdastjóra

Framkvæmdastjóri kynnir helstu verkefni frá síðasta fundi s.s.: Opnum fundum um atvinnuuppbyggingu og þróun íbúðamarkaðar á Suðurlandi en að fundinum stóðu Byggðastofnun, HMS, Lóa nýsköpunarstyrkur, Samtök iðnaðarins og í samstarfi við SASS. Á fundinum verður farið yfir stöðu á íbúðamarkaði, stafræn byggingarleyfi, nýsköpunarstyrki, hagkvæmni og skilvirkni í íbúðauppbyggingu og þau lánaúrræði sem standa til boða bæði hvað varðar rekstur og uppbyggingu íbúða á landsbyggðinni. Hann minnir á að opnað hefur verið fyrir umsóknir vegna C.1, sem eru sértæk verkefni sóknaráætlanasvæða. Áhersluverkefni Sóknaráætlunar Suðurlands 2024 hafa verið formuð. Óskað er eftir tilnefningum til Menntaverðlauna Suðurlands 2023 og skulu tilnefningar berast til SASS fyrir miðnætti sunnudaginn 4. febrúar nk. Áfram er beðið niðurstöðu afgreiðslu fjárlaga 2024. Undirbúningur er hafinn um gerð nýs samnings og mótunar stefnu fyrir Sóknaráætlanir landshlutanna fyrir árabilið 2025-2029.

c. Áform um viðbyggingu við FSu

Formaður kynnir hugmyndir um stækkun húsnæðis við FSu, Hamar en viðbúið er að þar þurfi líka að hafa bóknámsstofur þar sem þröngt er orðið um starfsemina í Odda. Gera má ráð fyrir að framkvæmdin taki nokkur ár. Þar sem sveitarfélögin 13 sem koma að uppbyggingu á FSu þurfa að leggja út samtals 40% af byggingarkostnaði er lagt til að varaformaður SASS boði hagaðila til fundar til að fara yfir stöðuna.

Stjórn SASS áréttaði mikilvægi þess að heimavist verði áfram starfrækt við FSu en verið er að kanna möguleika á að gera samning um leigu á húsnæði. Gera má ráð fyrir að þörfin þar aukist ekki síst þar sem fólksfjöldinn eykst stöðugt á Suðurlandi.

d. Endurnýjun prókúruumboðs

Stjórn endurnýjar prókúruumboð framkvæmdastjóra.

 

Næsti fundur stjórnar verður haldinn föstudaginn 12. janúar nk. kl. 12:30. 

Fundi slitið kl. 15:30

Ásgerður K. Gylfadóttir

Grétar Ingi Erlendsson

Einar Freyr Elínarson

Margrét Harpa Guðsteinsdóttir

Njáll Ragnarsson

Jóhanna Ýr Jóhannsdóttir

Arnar Freyr Ólafsson

Árni Eiríksson

Brynhildur Jónsdóttir

604. fundur stjórnar SASS (.pdf)