fbpx

374. stjórnarfundur SASS

haldinn að Austurvegi 56, Selfossi,

föstudaginn 5. mars 2004, kl. 13.00

Mætt: Gunnar Þorgeirsson, Ragnheiður Hergeirsdóttir, Sigurður Bjarnason, Þorvaldur Guðmundson, Þorsteinn Hjartarson, Ágúst Ingi Ólafsson, Sveinn Pálsson, Margrét Erlingsdóttir, Sigurbjartur Pálsson, Guðrún Erlingsdóttir, Elliði Vignisson og Þorvarður Hjaltason, framkvæmdastjóri sem ritaði fundargerð.

Dagskrá:

Heimsókn þingmanna Suðurkjördæmis.

Lögð fram ýmis gögn frá Samtökunum. Farið var yfir eftirfarandi mál: Ályktanir aðalfundar SASS, málefni Heilbrigðisstofnunar Selfoss, menningarsamning við menntamálaráðuneyti, Vaktstöð siglinga, löggæslu á Suðurlandi, samgöngumál; Suðurstrandarveg, leiðina um Hellisheiði, Bakkaveg og rannsókn á jarðgöngum til Vestmannaeyjum, eflingu háskólanáms á Suðurlandi og verkaskiptingu ríkis og sveitarfélaga.

Fundargerð Heilbrigðisnefndar Suðurlands frá 18. febrúar sl.

Til kynningar.Fundargerð stjórnar Skólaskrifstofu Suðurlands frá 25. febrúar sl.

Fundargerð stjórnar Skólaskrifstofu Suðurlands frá 25. febrúar sl.

Fundargerðin staðfest. Stjórnin lýsir yfir ánægju með góða afkomu skrifstofunnar og einnig þau þróunarverkefni sem fjallað er um í fundargerðinni og hvetur skóla á Suðurlandi að kynna þróunarverkefni sín.

Fundargerð samgöngunefndar SASS frá 23. febrúar sl.

Fundargerðin staðfest.

Fundargerð Fagráðs Sérdeildar Suðurlands frá 8. desember 2003, ásamt drögum að starfsreglum Sérdeildar Suðurlands.

Þorteinn Hjartarson sem er formaður fagráðsins gerði grein fyrir drögunum.

Lögð fram ýmis gögn frá Samtökunum. Farið var yfir eftirfarandi mál: Ályktanir aðalfundar SASS, málefni Heilbrigðisstofnunar Selfoss, menningarsamning við menntamálaráðuneyti, Vaktstöð siglinga, löggæslu á Suðurlandi, samgöngumál; Suðurstrandarveg, leiðina um Hellisheiði, Bakkaveg og rannsókn á jarðgöngum til Vestmannaeyjum, eflingu háskólanáms á Suðurlandi og verkaskiptingu ríkis og sveitarfélaga.

Fundargerð Heilbrigðisnefndar Suðurlands frá 18. febrúar sl.

Til kynningar.Fundargerð stjórnar Skólaskrifstofu Suðurlands frá 25. febrúar sl.

Fundargerð stjórnar Skólaskrifstofu Suðurlands frá 25. febrúar sl.

Fundargerðin staðfest. Stjórnin lýsir yfir ánægju með góða afkomu skrifstofunnar og einnig þau þróunarverkefni sem fjallað er um í fundargerðinni og hvetur skóla á Suðurlandi að kynna þróunarverkefni sín.

Fundargerð samgöngunefndar SASS frá 23. febrúar sl.

Fundargerðin staðfest.

Fundargerð Fagráðs Sérdeildar Suðurlands frá 8. desember 2003, ásamt drögum að starfsreglum Sérdeildar Suðurlands.

Þorteinn Hjartarson sem er formaður fagráðsins gerði grein fyrir drögunum.

Starfsreglurnar staðfestar.

Skipan 3 manna starfshóps til að gera úttekt á heilbrigðismálum á Suðurlandi.

Suðurlandi.

Eftirtaldir voru skipaðir í starfshópinn: Helga Þorbergsdóttir, Ragnheiður Hergeirsdóttir og Elliði Vignisson.

Tilnefning fulltrúa í stjórn Starfsmenntasjóðs FOSS.

FOSS hefur óskað eftir nýrri tilnefningu þar sem að í reglum sjóðsins sé ákvæði um að fulltrúi sveitarfélaganna komi úr röðum oddvita eða sveitarstjóra.

Samþykkt að tilnefna Margréti Sigurðardóttur sveitarstjóra Grímsness- og Grafningshrepps í stjórn sjóðsins.

Bréf frá Ferðamálasamtökum Suðurlands, dags. 1. mars 2004, þar sem óskað er tilnefningar 1 fulltrúa í stjórn ferðamálasamtakanna.

Afgreiðslu frestað.

Bréf frá nefnd um sameiningu sveitarfélaga, dags. 19. febrúar 2004, þar sem óskað er samstarfs um öflun og vinnslu upplýsinga vegna vinnslu tillagna um sameiningu sveitarfélaga á Suðurlandi.

Framkvæmdastjóra falið að vinna drög að svari og senda stjórnarmönnum.

Bréf frá Menntamálaráðuneytinu, dags. 10. febrúar 2004, þar sem óskað er upplýsinga um vilja og möguleika SASS til að koma að uppbyggingu og rekstri Íþróttamiðstöðvar Íslands á Laugarvatni.

Drífa Hjartardóttir gerði grein fyrir málinu, en hún er formaður nefndar um Íþróttamiðstöðina á vegum menntamálaráðuneytisins. Samkvæmt tillögum nefndarinnar er gert ráð fyrir að ríkið leggi til verkefnisins 90 m. kr. alls á næstu þremur árum en 22.5 m. kr. komi fá sveitarfélögum á Suðurlandi.

Formanni og framkvæmdastjóra falið að vinna að málinu.

Bréf frá Umhverfisráðuneytinu, dags. 4. og 5. febrúar 2004 varðandi ályktanir aðalfundar SASS 2003 um fráveitumál og málefni Kjötmjöls.

Lagt fram.

Bréf frá Dóms- og kirkjumálaráðherra, dags. 12. febrúar 2004, varðandi ályktun stjórnarfundar SASS frá 6. febrúar sl. um Vaktstöð siglinga í Vestmannaeyjum.

Stjórnin ítrekar fyrri afstöðu sína og telur að ekkert í svari ráðherrans færi rök fyrir því að starfsemi Vaktstöðvar siglinga geti ekki farið fram í Vestmannaeyjum. Stjórnin bendir einnig á byggðastefnu stjórnvalda um flutning opinberra starfa út á land.

Bréf frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga, dags. 23. febrúar sl., varðandi ályktun stjórnarfundar SASS frá 6. febrúar sl. um minka- og refaveiðar.

Lagt fram.

Bréf frá Óbyggðanefnd, dags. 23. febrúar 2004, þar sem kynntar eru kröfur fjármálaráðherra fyrir hönd íslenska ríkisins um þjóðlendur á Suðvesturlandi.

Stjórn SASS áréttar afstöðu aðalfundar SASS varðandi þjóðlendumálin.

Bréf frá Vinstrihreyfingunni – grænu framboði, dags. 17. febrúar 2004, þar sem tilkynnt er að Steingrímur J. Sigfússon muni eftir atvikum sinna Suðurkjördæminu, þar sem flokkurinn hefur engan þingmann í kjördæminu.

Til kynningar.

Afrit af bréfi Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs, dags. 13. febrúar 2004, til Sambands íslenskra sveitarfélaga, þar sem kvartað er undan því

að flokkurinn hafi ekki fulltrúa í nefnd um sameiningu sveitarfélaga sem félagsmálaráðherra skipaði.

Til kynningar.

Afrit af bréfi Grímsness- og Grafningshrepps, dags. 12. febrúar 2004, til Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga, þar sem mótmælt er ákvörðun Jöfnunarsjóðs um aukna hlutdeild sveitarfélaga í greiðslu húsaleigubóta.

Stjórn SASS tekur undir ályktun hreppsnefndar Grímsness- og Grafningshrepps hvetur til þess að verkaskiping ríkisins verði gerð mun skýrari en nú er og jafnframt tryggt með einhverjum hætti, jafnvel stjórnarskrárbreytingu, að sjálfstæði sveitarfélaga og sjálfsforræði yfir verkefnum þeirra verði tryggt.

Erindi frá Alþingi þar sem óskað er umsagnar um eftirtalin þingmál:

a. Tillaga til þingsályktunar um náttúruverndaráætlun 2004 – 2008, 477. mál.

Stjórn SASS tekur ekki afstöðu til tillögunnar en hvetur til þess að náið samráð verði haft við sveitarstjórnir þeirra sveitarfélaga sem málið varðar.

b. Tillaga til þingsályktunar um aðgang landsmanna að GSM-

farsímakerfinu, 28. mál.

Stjórn SASS tekur ekki afstöðu til tillögunnar en hvetur til þess að náið samráð verði haft við sveitarstjórnir þeirra sveitarfélaga sem málið varðar.

b. Tillaga til þingsályktunar um aðgang landsmanna að GSM-

farsímakerfinu, 28. mál.

Mælt er með samþykkt tillögunnar.

c. Tillaga til þingsályktunar um jarðgöng undir Vaðlaheiði,421. mál.

Lögð fram.

d. Tillaga til þingsályktunar um stefnu Íslands í alþjóðasamskiptum 114. mál.

Stjórn SASS tekur ekki afstöðu til tillögunnar, enda telur hún vandséð hvers vegna hún er send til umsagnar hjá landshlutasamtökum sveitarfélaga.

e. Frumvarp til laga um málefni aldraðra, 570. mál, hlutverk Framkvæmdasjóðs, samstarfsnefnd o.fl.

Stjórnin mælir ekki með samþykkt tillögunnar vegna þess að hún gerir ráð fyrir áframhaldandi sameiginlegu verkefni ríkis og sveitarfélaga á þessu sviði. Stjórnin telur ekki góða reynslu af slíku fyrirkomulagi og leggur til að verkefnið tilheyri annað hvort ríki eða sveitarfélögum með það að leiðarljósi að saman fari framkvæmd og fjárhagsleg ábyrgð. Jafnframt skorar stjórn SASS á stjórnvöld að gera verulegt átak í húsnæðismálum aldraðra á næstu árum því ljóst er að hópur aldraðra mun stækka gríðarlega á næstu áratugum og stórfelld uppbygging nauðsynleg til að koma í veg fyrir að upplausnarástand skapist.

f. Frumvarp til laga um siglingavernd, 569. mál.

Stjórnin tekur ekki afstöðu til frumvarpsins að sinni.

g. Frumvarp til laga um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla, 257. mál, úrskurðir kærunefndar.

Stjórnin leggst gegn samþykkt frumvarpsins og vísar til þess að úrskurðum kærunefndarinnar hefur verið hnekkt fyrir dómstólum og bendir jafnframt á að til að tryggja réttindi þegnanna sé mikilvægt að geta skotið þessum málum sem öðrum til dómstóla.

h. Frumvarp til sveitarstjórnarlaga, 156. mál, íbúaþing.

Stjórnin telur æskilegt að sveitarfélög þau leiti sem mests samráðs við íbúana m.a. með íbúaþingum en telur vafasamt að lögbinda eina aðferð í þeim efnum. Stjórnin mælir því ekki með samþykkt frumvarpsins.

i. Frumvarp til laga um félagslega aðstoð, 157. mál, umönnunargreiðslur.

Stjórnin mælir með samþykkt frumvarpsins.

j. Tillaga til þingsályktunar um háskóla á Vestfjörðum, 317. mál.

Stjórn leggst gegn samþykkt frumvarpsins og telur mun brýnna að efla fjarnám á háskólastigi út um allt land, og þá einnig á Vestjörðum, í samvinnu við þá háskóla sem fyrir eru í landinu og þess jafnfræmt gætt að íbúum landsins sé ekki mismunað eftir því hvr þeir búa, en í greinargerð tillögunnar kemur fram að Fræðslumiðstöð Vestfjarða hefur fengið helmingi meira fé til sinnar starfsemi undanfarin ár en símenntunarmiðstöðvar á Suðurlandi, Suðurnesjum og Vesturlandi, enda þótt engu minni þörf sé fyrir fjarnám í þessum landshlutum en annars staðar. Þeim fjármunum sem þyrfti til að koma upp sjálfstæðum háskóla á Vestfjörðum væri margfalt betur varið með þeim hætti.

k. Tillaga til þingsályktunar um samstarf ríkis, sveitarfélaga, og ýmissa rekstraraðila í heilbrigðis-, trygginga- og félagsmálum, 268. mál.

Stjórnin mælir ekki með samþykkt tillögunnar í ljósi þess að nú fer fram vinna í sérstakri nefnd um eflingu sveitarstjórnarstigsins þar sem m.a. er fjallað um hugsanlegan tilflutning þeirra verkefna sem rætt er um í tillögunni. Hún er því ekki tímabær fyrr en ljóst verður um breytt verkaskipti ríkis og sveitarfélaga.

Efni til kynningar:

a. Fundargerð stjórnar Atvinnuþróunarsjóðs Suðurlands frá 27. febrúar sl.

b. Ályktanir sameiginlegs fundar sveitarstjórna Skaftárhrepps og Sveitarfélagsins Hornafjarðar um vegabætur á þjóðvegi 1, raforkumál, útvarps- og sjónvarpssendingar og fjarskiptamál.

c. Efni frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga.

d. Efni frá landshlutasamtökunum.

a. Fundargerð stjórnar Atvinnuþróunarsjóðs Suðurlands frá 27. febrúar sl.

b. Ályktanir sameiginlegs fundar sveitarstjórna Skaftárhrepps og Sveitarfélagsins Hornafjarðar um vegabætur á þjóðvegi 1, raforkumál, útvarps- og sjónvarpssendingar og fjarskiptamál.

c. Efni frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga.

d. Efni frá landshlutasamtökunum.

Næsti fundur.

Samþykkt að halda næsta fund miðvikudaginn 31. mars nk. kl. 16.00

Fundi slitið kl. 17.05

Gunnar Þorgeirsson
Ágúst Ingi Ólafsson
Elliði Vignisson
Sveinn Pálsson
Sigurður Bjarnason
Ragnheiður Hergeirsdóttir
Sigurbjartur Pálsson
Guðrún Erlingsdóttir
Margrét K. Erlingsdóttir
Þorsteinn Hjartarson
Þorvaldur Guðmundsson
Þorvarður Hjaltason