fbpx

Nú liggja fyrir útsvarsprósentur sveitarfélaga fyrir árið 2015. Meðalútsvarið verður óbreytt þ.e. 14,44%. Sveitarfélögin geta samkvæmt lögum ákveðið útsvarshlutfall á bilinu 12,44% til 14,52%. Af 74 sveitarfélögum leggja 57 á hámarksútsvar og 3 leggja á lágmarksútsvar.

Þess ber að geta að hluti útsvarsins rennur beint til Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga sem síðan útdeilir því aftur til sveitarfélaga eftir sérstökum reglum sem sjóðurinn setur. Það sem jöfnunarsjóðurinn fær er annars vegar 0,77% af útsvarsstofni vegna málefna grunnskólans og hins vegar 0,99% af útsvarsstofni vegna málefna fatlaðs fólks. (www. samband.is)