fbpx
27. desember 2007

Samkvæmt nýútgefnum tölum frá Hagstofunni fjölgaði Sunnlendingum um 561 á síðasta ári eða um 2,45%  og voru samtals 23.478 1. desember sl.  Fjölgunin var umfram landsmeðaltal, en landsmönnum fjölgaði um 1,8%á árinu.  Hlutfallslega var fjölgunin mest í Ásahreppi eða rúm 8% en tölulega var fjölgunin mest í Árborg en þar fjölgaði íbúum um 285 og eru íbúar nú 7.565 í sveitarfélaginu. Athyglisvert er að íbúum í Rangárvallasýslu fjölgaði um 2,4% eða vel yfir landsmeðaltali þannig að vaxtarsvæði Suðurlands  fer stækkandi í austurátt.  Íbúum fækkaði í V-Skaftafellssýslu og Vestmannaeyjum.  Sjá nánar í meðfylgjandi töflu.

Mannfjöldi á Suðurlandi 1. desember 2007
2006 2007 Breyting Breyting
í tölum í %
Skaftárhreppur 485 466 -19 -3,92
Mýrdalshreppur 496 488 -8 -1,61
Rangárþing eystra 1.694 1.741 47 2,77
Rangárþing ytra 1.526 1.547 21 1,38
Vestmannaeyjar 4.075 4.040 -35 -0,86
Ásahreppur 158 171 13 8,23
Skeiða- og Gnúpverjahreppur 527 535 8 1,52
Flóahreppur 551 576 25 4,54
Sveitarfélagið Árborg 7.280 7.565 285 3,91
Hrunamannahreppur 786 794 8 1,02
Bláskógabyggð 921 972 51 5,54
Grímsnes- og Grafningshreppur 375 379 4 1,07
Hveragerði 2.189 2.274 85 3,88
Sveitarfélagið Ölfus 1.854 1.930 76 4,10
Samtals 22.917 23.478 561 2,45
Landsmeðaltal 1,8