fbpx

Áhersluverkefni 2019

Markmið Greina sóknarfæri í atvinnu- og íbúaþróun á Suðurlandi Auka fjölbreytni í atvinnulífi Skapa aukin verðmæti á Suðurlandi Lágmarka umhverfisáhrif með nýsköpun Verkefnislýsing Kortleggja jákvæð efnahagsleg og umhverfisleg áhrif af uppbyggingu hafnarinnar í Þorlákshöfn á íbúa- og atvinnuþróun á Suðurlandi. Kortleggja sóknarfæri sunnlenskra fyrirtækja og nýsköpun tengt stækkun hafnar Þorlákshafnar. Verkefnið er fyrsti þáttur í

Markmið Gerð gagnabanka til að styrkja ímynd og ásýnd Suðurlands í formi mynda og texta fyrir landshlutann þar sem auðlindir, náttúra, menning og mannlíf væri í forgrunni, sem nýst gæti sveitarfélögum, klösum, SASS og Markaðsstofu Suðurlands í efni s.s. á vefsíðum, kynningum, skýrslum o.fl. Verkefnislýsing Gerður verður sameiginlegur textabanki á íslensku og ensku þar sem

Markmið Að styðja við áframhaldandi þróun almenningssamgangna á Suðurlandi og viðhalda skipulagðri akstursþjónustu í landshlutanum. Verkefnislýsing Stutt verði við leiðir sem hafa mikilvægu hlutverki að gegna út frá byggðalegum sjónarmiðum og stutt við skólaakstur úr dreifbýli í þéttbýli og til höfuðborgarsvæðisins. Einnig verði hugað að nýtingu vistvænna orkugjafa. Tengsl við sóknaráætlun 2015-2019 Verkefnið tengist beint

Markmið Að auka sölu og efla söluleiðir smáframleiðenda matvæla á Suðurlandi Verkefnislýsing Að styðja við kynningarstarf REKO markaða á Suðurlandi. Hvetja framleiðendur matvæla á Suðurlandi að taka þátt í þeirri þróun sem er að eiga sér stað með milliliðalausum viðskiptum út frá REKO hugmyndafræðinni. Verkefnið yrði hugsað sem stuðningur í formi styrkja til framleiðenda eða

Markmið Leita lausna á knýjandi þörf fyrir úrbætur á húsnæðisvanda framhaldsskólanema á Suðurlandi. Stærsti framhaldskóli landshlutans FSu er á Selfossi en hann er einnig með fjölbreytt námsframboð í starfsnámi auk víðtækrar þjónustu við nemendur með sértækar stuðningsþarfir. Þar er ekki lengur starfrækt heimavist. Verkefnislýsing Leita leiða svo nemendur FSu fái aðgangi að íbúðarhúsnæði/heimavist á Selfossi.

Markmið Auknar forvarnir á Suðurlandi með áherslu á forvarnir gegn vímuefnum. Verkefnislýsing Eitt sveitarfélag mun „hýsa” verkefnið og ráða ungmenni til starfa. Fjögur ungmenni munu starfa yfir sumarið og heimsækja vinnustaði ungmenna, í öllum sveitarfélögum, eftir að hafa lokið jafningjafræðslunámi á vegum Reykjavíkurborgar. Að lokum verður unnin samantekt um verkefnið og árangursmat auk kynningar á

Markmið Þátttaka í verkefni Atvinnuþróunarfélags Eyjafjarðar. Gerð skýrslu með góðu yfirliti yfir umfang landbúnaðar á Íslandi og staðbundið vægi atvinnugreinarinnar, er það gert vegna breytinga í ytra umhverfi atvinnugreinarinnar.. Verkefnislýsing Um er að ræða þátttöku í verkefni sem unnið hefur verið að hjá Atvinnuþróunarfélagi Eyjafjarðar. SASS hefur verið boðið að taka þátt í verkefninu þar

Markmið Kanna hug allra sveitarfélaga á Suðurlandi, sem land eiga að hálendi Suðurlands, að unnið verði svæðisskipulag fyrir Suðurhálendið. Kanna skilgreiningar að mörkum Suðurhálendis. Verkefnislýsing Skv. samþykkt frá ársfundi SASS 2018 var hvatt til að gera svæðisskipulag fyrir Suðurhálendið þar sem horft er til verndunar og nýtingar á svæðinu í heild. Skoða þarf skilgreiningar á

Markmið Draga úr veltuhlutfalli íbúa á svæðinu um 25% á næstu þremur árum og fjölga fjölskyldufólki á svæðinu um 25% á næstu þremur árum. Verkefnislýsing 1) Rannsókn og greining: samsetning og viðhorf íbúa. Greina ólíka hópa eftir tilgangi, markmiðum og tækifærum vegna búsetu á svæðinu. 2) Móttökuáætlanir: sameiginleg stefnumótun um umgjörð og þjónustu við nýbúa

Markmið Kynning fyrir ungmenni í tveim efstu bekkjum grunnskóla og tveim fyrstu árum framhaldsskóla á Suðurlandi á þeim námsleiðum og störfum í verk-, tækni- og iðngreinum sem í boði eru á svæðinu til að auka áhuga og þátttöku þeirra. Verkefnislýsing Sunnlensk fyrirtæki og skólar sameinast um að kynna sig og sínar náms- og atvinnugreinar á