fbpx

haldinn að Austurvegi 56, Selfossi föstudaginn 18. janúar 2013, kl. 12.30

Mætt: Gunnar Þorgeirsson, Gunnlaugur Grettisson (í síma), Guðfinna Þorvaldsóttir (varamaður Hauks Kristjánssonar), Jóhannes Gissurarson, Sigríður Lára Ásbergsdóttir, Reynir Arnarson (í síma), Sandra Hafþórsdóttir, Unnur Þormóðsdóttir, Helgi Haraldsson, Þorvarður Hjaltason framkvæmdastjóri og Þórður F. Sigurðsson ráðgjafi sem ritaði fundargerð.

Fundargerð var færð í tölvu.

Dagskrá

 1. Stefnumótun fyrir SASS.
Rætt um umfang verkefnisins.
Samþykkt að ganga að tilboði Skyggnis ehf.

 2. Framlag Byggðastofnunar til SASS 2013.
Staða mála kynnt. Ekki liggur enn fyrir ákvörðun stofnunarinnar. Stjórn ítrekar afstöðu sína um að tekið verði tillit til stækkunar svæðisins með inngöngu Hornafjarðar um síðustu áramót.

 3. Vaxtarsamningur Suðurlands.
Til umræðu. Stjórn óskar eftir að hitta verkefnisstjórn og ræða framtíð vaxtarsamningsins.

 4. Ráðning ráðgjafa/verkefnastjóra.
Alls bárust 27 umsóknir en ein umsókn var dregin til baka. Umsækjendur voru eftirtaldir:
Lilja Björg Gunnarsdóttir
Páll Sæmundsson
Þorbjörg Pálmadóttir
Þórarinn Egill Sveinsson
Þórir Ómar Grétarsson

Capacent Gallup hefur yfirfarið umsóknirnar. Viðtöl við fjóra umsækjendur fara fram á mánudag. Í kjölfar þeirra verður gengið frá ráðningum tveggja ráðgjafa.

Samþykkt að auglýsa eftir atvinnuráðgjafa með aðsetur í Vestmannaeyjum.

 5. Húsaleigusamningur um skrifstofuhúsnæði fyrir starfsmann SASS í Nýheimum Höfn í Hornafirði, dags. 4. janúar 2013.
Samningurinn staðfestur.

 6. Sóknaráætlun Suðurlands.
A. Þórður og Þorvarður gerðu grein fyrir grein fyrir starfi verkefnishópa. Gert er ráð fyrir að þeir skili tillögum í næstu viku. Í framhaldi af því mun framkvæmdaráð móta sameiginlega tillögu sem lögð verður fyrir stýrihóp/samráðsvettvang sóknaráætlunarinnar 8. febrúar nk. Stjórn SASS mun síðan ljúka afgreiðlu tillagnanna á fundi 12. febrúar nk.
B. Lögð fram fundargerð stýrinets sóknaráætlana frá 23. nóvember sl.
C. Lögð fram drög að samningi stýrinets og SASS um greiðslur til verkefna samkvæmt sóknaráætlun SASS.

 7. Almenningssamgöngur.
a. Yfirlit yfir rekstur 2012. Samkvæmt því nemur rekstarafgangur ársins um 2,4 millj. króna.
b. Stefna Bíla og fólks ehf. á hendur SASS. Samþykkt að fela Óskari Sigurðssyni hrl að taka til varna fyrir hönd SASS og jafnframt að gagnstefna fyrirtækinu vegna þess tjóns sem það hefur valdið SASS.
c. Viðauki við samning SASS og Vegagerðarinnar, dags. 6. desember 2012.

 8. Samningur SASS og velferðaráðuneytisins um ART verkefnið, dags. 13. desember 2012.      Til kynningar.
Stefnt að samkomulagi við velferðaráðuneytið á grundvelli samningsins.

 9. Bréf frá Skipulagsstofnun, dags. 20. desember 2012, þar sem svarað er athugasemdum um tillögu að landsskipulagsstefnu 2013 – 2024.
Til kynningar.

10. Bréf frá mennta- og menningarmálaráðuneytinu, dags. 21. nóvember 2012, og innanríkisráðuneytinu, dags. 4. desember 2012, þar sem kemur fram að ályktanir ársþings SASS 2012 hafi verið mótteknar og verði teknar til umfjöllunar innan ráðuneytanna.          Til kynningar.

11. Tilnefningar SASS í skólanefndir FSu og ML.
Í bréfi menntamálaráðuneytisins, dags. 30. nóvember 2012, var þess farið á leit að Samtök sunnlenskra sveitarfélaga tilnefndu tvo aðalfulltrúa og aðra tvo til vara í skólanefndir Fjölbrautaskóla Suðurlands og Menntaskólans að Laugarvatni.

Í skólanefnd Fjölbrautaskóla Suðurlands eru tilnefnd sem aðalmenn; Jón G. Valgeirsson og Eydís Þ. Indriðadóttir. Til vara; Halldóra Hjörleifsdóttir og Haukur Kristjánsson.

Í skólanefnd Menntaskólans á Laugarvatni eru tilnefnd sem aðalmenn; Gunnar Þorgeirsson og Eygló Kristjánsdóttir. Til vara; Aðalsteinn Sveinsson, og Elín Einarsdóttir.

12. Fundargerðir Sambands íslenskra sveitarfélaga frá 23. nóvember og 12. desember sl. Til kynningar.

13. Fundargerðir landshlutasamtaka. Til kynningar.
a. Eyþings frá 11. desember sl.
b. Fjórðungssambands Vestfirðinga frá 7. janúar sl.
c. SSA frá 8. janúar sl.

14. Fundargerð aukaaðalfundar SASS 14. desember 2012.
Til kynningar.

15. Áskorun SASS til umhverfisráðuneytisins vegna sorpbrennslustöðvarinnar á Kirkjubæjarklaustri.
Stjórn SASS skorar á umhverfisráðuneytið að draga ákvörðun sína um lokun sorpstöðvarinnar á Kirkjubæjarklaustri til baka og heimila sveitarfélaginu að reka sorpstöðina næstu tvö árin. Sveitarfélagið mun nýta þann tíma til að leita varanlegra lausna á þeim vanda sem við er að glíma. Stjórn SASS hvetur ráðuneytið til að taka tillit til bágrar fjárhagsstöðu sveitarfélagsins sem hefur jafnframt þurft að glíma við margvíslegan vanda í kjölfar eldsumbrota á síðustu árum.

Fundi slitið kl. 14:20