fbpx

370. stjórnarfundur SASS haldinn að Austurvegi 56, Selfossi, miðvikudaginn, 29. október 2003, kl. 16:00
Mætt: Torfi Áskelsson, Ágúst Ingi Ólafsson, Sveinn Pálsson, Þorsteinn Hjartarson, Sigurður Bjarnason, Ragnheiður Hergeirsdóttir, Margrét Erlingsdóttir, Sveinn A. Sæland, Sigurbjartur Pálsson og Þorvarður Hjaltason framkvæmdastjóri sem ritaði fundargerð.

Torfi Áskelsson setti fund í fjarveru formanns sem er veikur.

Dagskrá:

1. Fundargerð Heilbrigðisnefndar Suðurlands frá 15. október sl.
Til kynningar.

2. Fundargerðir stjórnar Skólaskrifstofu Suðurlands frá 22. og 27. október.
Árskýrsla skrifstofunnar lögð fram.
Fundargerðirnar staðfestar og skýrslunni vísað til aðalfundar SASS.

3. Niðurstaða viðræðna við fulltrúa Vestmannaeyjabæjar um aðild að SASS.
Lagt fram bréf frá Vestmannaeyjabæ, dags. 29. október 2003, þar bærinn óskar eftir fullri aðild að Samtökum sunnlenskra sveitarfelaga.
Aðild Vestmannaeyjabæjar samþykkt samhljóða.

4. Fundargerðir samgöngunefndar SASS frá 2., 16. og 23. október, ásamt skýrslu nefndarinnar til aðalfundar.
Fundargerðirnar staðfestar og skýrslunni vísað til aðalfundar.

5. Skýrsla nefndar um uppbyggingu háskólanáms á Suðurlandi til aðalfundar.
Skýrslunni vísað til aðalfundar.

6. Skýrsla menningarmálanefndar.
Lögð fram drög að stefnu í menningarmálum á Suðurlandi. Drögunum vísað til aðalfundar.

7. Drög að skýrslu stjórnar og framkvæmdastjóra til aðalfundar.
Skýrslunni vísað til aðalfundar.

8. Tillaga að breytingu á lögum SASS.
Tillagan samþykkt og vísað til aðalfundar.
9. Fjárhagsáætlanir 2004.
Fjárhagssáætlanir SASS, Heilbrigðiseftirlits Suðurlands og Skólaskrifstofu Suðurlands lagðar fram. Sigurður Bjarnason mótmælti fjárhagsáætlun SASS þar sem gert væri áfram ráð fyrir samrekstri SASS og Sorpstöðvar Suðurlands. Nokkrar umræður urðu um málið.
Samþykkt að vísa áætlununum til aðalfundar.

10. Dagskrá aðalfundar.
Dagskráin samþykkt.

11. Bréf frá menntamálaráðuneytinu, dags. 30. september 2003, þar sem óskað er eftir að SASS tilefni einn fulltrúa í starfshóp um framtíðarskipulag Íþróttamiðstöðvar Íslands.
Samþykkt að tilnefna Ísólf Gylfa Pálmason.

12. Erindi frá Alþingi þar sem óskað er umsagnar um eftirtalin þingmál:
a. Frumvarp til laga um fjáröflun til vegagerðar, vörugjald af ökutækjum o.fl., 90. mál, hækkun þungaskatts og vörugjalds. Þingskjalið er hægt að finna á vef Alþingis: www.althingi.is/altext/130/s/0090.html.
Lagt fram.

b. Tillögu til þingsályktunar um gjaldfrjálsan leikskóla, 4. mál. . Þingskjalið er hægt að finna á vef Alþingis: www.althingi.is/altext/130/s/0004.html.
Lagt fram.

13. Bréf frá Sveitarfélaginu Ölfusi, dags. 9. október 2003, varðandi nýtt aðalskipulag sveitarfélagsins og dagskrá ráðstefnu Fræðslunets um skipulagsmál.
Til kynningar.

14. Efni til kynningar:
a. Fundargerð Atvinnuþróunarsjóðs Suðurlands, frá 17. október sl.
b. Efni frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga.
c. Efni frá landshlutasamtökunum.

Fundi slitið kl. 18.00

Sveinn Pálsson Margrét K. Erlingsdóttir
Ágúst Ingi Ólafsson Sigurður Bjarnason
Sveinn A. Sæland Ragnheiður Hergeirsdóttir
Þorsteinn Hjartarson Torfi Áskelsson
Sigurbjartur Pálsson Þorvarður Hjaltason