fbpx

408. fundur stjórnar SASS

haldinn á Austurvegi 56 Selfossi

miðvikudaginn 21. nóvember 2007 kl. 16.00

Mættir: Sveinn Pálsson, Sigurður Ingi Jóhannsson, Guðmundur Þór Guðjónsson, Gylfi Þorkelsson, Jón Hjartarson, Þorgils Torfi Jónsson og Þorvarður Hjaltason framkvæmdastjóri sem ritaði fundargerð. Elliði Vignisson boðaði forföll.

Fundargerðin var færð í tölvu.

Í upphafi fundar bauð Sveinn Pálsson formaður nýkjörna stjórn velkomna til starfa.

Dagskrá

1. Aðalfundur SASS 2007.

a. Fundargerð.

Farið yfir ályktanir fundarins. Þær hafa þegar verið sendar til viðeigandi stjórnvalda og stofnana. Formaður sagði frá fundi með forstjóra Landsvirkunar þar sem fjallað var m.a. um ályktun aðalfundar um orkunýtingu á Suðurlandi.

b. Ályktanir sem vísað var til stjórnar.

Farið yfir ályktanirnar. Ákveðið að stjórn fjalli nánar um ályktanir um fjármál og skipulagsmál samtakanna og tengdra stofnana. Einnig samþykkt að endurskoða verklag og skipulag ársþings. Samþykkt að vísa ályktunum um samræmingu og þróun verkferla, heildræna og einstaklingsmiðaða þjónustu og kortlagningu þjónustuþarfar aldraðra til Velferðarnefndar SASS.

c. Nýjar samþykktir.

Samþykktirnar lagðar fram.

2. Sameining SASS og AÞS.

Farið yfir ályktun aðalfundar um málið. Fram koma að formaður SASS og formaður AÞS hafa fundað með starfsmönnum AÞS vegna fyrirhugaðra breytinga. Formaður hefur rætt við framkvæmdastjóra SASS og einnig forráðamenn Vaxtarsamnings Suðurlands, Eignarhaldsfélags Suðurlands og Byggðastofnunar. Áformað er að halda aukaaðalfund í janúarmánuði nk.

Samþykkt að leggja fram tillögur um nýjar samþykktir og nýtt skipulag á næsta stjórnarfundi.

Framkvæmdastjóri vék af fundi. Stjórn ræddi um stöðu framkvæmdastjóra í breyttu umverfi sem er framundan.

3. Fundargerð samgöngunefndar SASS frá 5. október sl.

Fundargerð staðfest.

4. Afrit af bréfum og greinargerð HSu til þingmanna vegna nýbyggingar.

Stjórn SASS ítrekar afstöðu samtakanna og hvetur stjórnvöld til að veita nægjanlegum fjármunum til HSu þannig að hægt verði að ljúka framkvæmdum við nýbyggingu að fullu á næsta ári.

5. Þingmál frá Alþingi til umsagnar.

a. Frumvörp til laga um íslenska táknmálið, 12. og 17. mál.

Stjórnin tekur undir efni frumvarpanna en leggur áherslu að aukin verkefni sem lögð eru á herðar sveitarfélaganna kalla um leið á auknar tekjur og sterkari tekjustofna þeirra. Nauðsynlegt er að kostnaðarmeta og skilgreina framkvæmd tillagnanna áður en frumvörpin verða afgreidd.

b. Tillaga til þingsályktunar um aukinn þorskafla á fiskveiðiárinu 2007/2008, 5. mál.

Ekki er tekin afstaða til tillögunnar.

c. Frumvarp til laga um tekjuskatt, 15. mál, sérstakur viðbótarpersónuafsláttur.

Ekki er tekin afstaða til frumvarpsins.

d. Tillaga til þingsályktunar um skattaívilnanir vegna rannsókn- og þróunarverkefna, 14. mál.

Ekki er tekin afstaða til tillögunnar.

e. Frumvarp til raforkulaga. 129. mál, neyðarsamstarf og fjárhæð eftirlitsgjalds.

Ekki er tekin afstaða til frumvarpsins.

f. Tillaga til þingsályktunar um markaðsvæðingu samfélagsþjónustu, 3. mál.

Ekki er tekin afstaða til tillögunnar.

g. Frumvarp til laga um almenningssamgöngur, 23. mál, endurgreiðslu virðisaukaskatts og olíugjalds.

Ekki tekin afstaða til frumvarpsins.

h. Tillaga til þingsályktunar um heilsársveg yfir Kjöl, 21. mál.

Stjórnin mælir með samþykkt tillögunnar.

6. Fundaáætlun stjórnar.

Ákvörðun um fastan fundardag frestað. Næsti fundur ákveðinn 12. desember nk. kl. 14.00.

7. Efni til kynningar.

a. Fundargerð Atvinnuþróunarfélags Suðurlands frá 12. október sl.

b. Fundargerðir Heilbrigðisnefndar Suðurlandsfrá 2. október og 1. nóvember sl.

c. Fundargerð Skólaskrifstofu Suðurlands frá 29. október sl.

d. Fundargerð Sorpstöðvar Suðurlands frá 15. október sl.

e. Efni frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga.

f. Efni frá landshlutasamtökunum.

8. Önnur mál.

a. Framkvæmdastjóra falið að kanna möguleika á kaupum á fjarfundabúnaði.

Fundi slitið kl. 18.30

Sveinn Pálsson

Sigurður Ingi Jóhannsson

Guðmundur Þór Guðjónsson

Gylfi Þorkelsson

Jón Hjartarson

Þorgils Torfi Jónsson

Þorvarður Hjaltason