fbpx

403. fundur stjórnar SASS

haldinn að Austurvegi 56, miðvikudaginn 2. maí 2007 kl. 15.00

Mætt: Gunnar Þorgeirsson, Margrét K. Erlingsdóttir, Aldís Hafsteinsdóttir, Jóna Sigurbjartsdóttir, Ingvar P. Guðbjörnsson, Þórunn Jóna Hauksdóttir og Þorvarður Hjaltason framkvæmdastjóri sem ritaði fundargerð.

Elliði Vignisson boðaði forföll.

Dagskrá

1. Skipan menningarráðs Suðurlands

Samþykkt að skipa eftirtalda aðalmenn í ráðið:

Jóna Sigurbjartsdóttir, Skaftárhreppi, formaður

Ísólfur Gylfi Pálmason, Hrunamannahreppi

Gísli Páll Pálsson, Hveragerði,

Inga Lára Baldvinsdóttir, Sveitarfélaginu Árborg

Íris Róbertsdóttir, Vestmannaeyjabæ

Eftirtaldir voru skipaðir til vara:

Gísli Stefánsson, Rangárþingi ytra

Margrét Sigurðardóttir, Flóahreppi

María Sigurðardóttir, Sveitarfélaginu Ölfusi

Andrés Sigurvinsson, Sveitarfélaginu Árborg

Magnús Bragason, Vestmannaeyjabæ

2. Tilnefning eins fulltrúa í vinnumarkaðsráð Suðurlands

Samþykkt að tilnefna Örn Þórðarson sem aðalmann og Ragnheiði Hergeirsdóttur til vara.

3. Endurskoðun á stjórnskipulagi SASS og Atvinnuþróunarfélags Suðurlands

Margréti K. Erlingsdóttur lagði fram eftirfarandi fyrirspurn:

,,Sérfræðingur hefur verið ráðinn til að endurskoða SASS, ekki er liðið nema rétt rúmt ár síðan síðustu endurskoðun lauk og er þetta fyrsta starfsárið eftir þær breytingar sem þá voru samþykktar. Ég er nýkomin inn í stjórnina sem varaformaður samtakanna og tel því eðlilegt að spyrja eftirfarinna spurninga vegna þessarar vinnu sem hafin er vegna endurskoðunar á SASS.

1. Hver er ástæðan fyrir því að ráðinn hefur verið sérfræðingur til að skoða stjórnskipulag SASS ?

2. Hefur stjórn heimild aðalfundar fyrir þessari endurskoðun ?

3. Hvert er markmiðið með þessari endurskoðun ?

4. Hver er áætlaður kostnaður við þessa endurskoðun?

5. Er gert ráð fyrir þessum kostnaði í fárhagsáætlun ? “

Gunnar Þorgeirsson lagði fram eftirfarandi bókun sem svar við fyrirspurninni:

,,Vegna fyrirspurnar Margrétar Erlingsdóttur vilja aðrir stjórnarmenn koma eftirfarandi á framfæri. Á aukaaðalfundi SASS í apríl 2006 þar sem farið var yfir breytingar á starfsemi SASS og tengdra stofnana var lagt til að stjórn SASS endurskoðaði starfsmannastefnu allra stofnana. Á grundvelli þessa þótti stjórn nauðsynlegt að skilgreina störf starfsmanna innan SASS, og í framhaldi af þeim umræðum var formanni og varaformanni falið að ræða við AÞS um aðild að vinnunni. Í kjölfarið var samþykkt að ráða til verksins Kristján Vigfússon í samstarfi við AÞS. Ekki liggur fyrir aðalfundarsamþykkt önnur en áður er getið, en í samþykkt síðasta aðalfundar sem haldinn var í Hveragerði í nóvember síðastliðnum, var því beint til stjórnar að skilgreina þann kostnað sem aðrar stofnanir greiða til sameiginlegs rekstrar. Þykir því enn meiri nauðsyn á skilgreiningum starfa innan SASS. Áætlaður kostnaður verkefnisins er um 1 milljón króna og greiðist að helmingi af SASS. Ekki er gert ráð fyrir þessu sérstaklega í fjárhagsáætlun en ekki er gert ráð fyrir útgjalda aukningu aðildarsveitarfélaga vegna verkefnisins.”

4. Önnur mál

a. Bréf frá Sveitarfélaginu Árborg, dags. 27. apríl 2007, með ályktun bæjarráðs Árborgar þar sem tekið er undir með bókun varaformanns SASS vegna ályktunar stjórnar SASS, 20. apríl sl., um nýtingu á raforku frá hugsanlegm virkjunum á Suðurlandi.

b. Lögð fram endanleg drög að menningarsamningi fyrir Suðurland, sem undirritaður verður í dag 2. maí, í Húsinu á Eyrarbakka.

Fundi slitið kl. 15.35

Gunnar Þorgeirsson

Margrét K. Erlingsdóttir

Ingvar P. Guðbjörnsson

Þórunn Jóna Hauksdóttir

Aldís Hafsteinsdóttir

Jóna Sigurbjartsdóttir

Þorvarður Hjaltason