fbpx

395. stjórnarfundur SASS

haldinn að Austurvegi 56, Selfossi,

fimmtudaginn 10. ágúst 2006 kl. 16.00
Mætt: Gunnar Þorgeirsson, Þorvaldur Guðmundsson, Gylfi Þorkelsson, Herdís Þórðardóttir, Elín Bjarnveig Sveinsdóttir, Pálína Jónsdóttir, Sigurbjartur Pálsson, María Sigurðardóttir, Árni Jón Elíasson og Þorvarður Hjaltason framkvæmdastjóri sem ritaði fundargerð. Guðrún Erlingsdóttir var í símasambandi.
Formaður setti fund og bauð fundarmenn velkomna.

Dagskrá:

Aðalfundur SASS 2006

a. Drög að dagskrá.

Dagskráin samþykkt í aðalatriðum. Endanleg dagskrá verður send stjórn í tölvupósti í næstu viku til endanlegrar staðfestingar.

b. Drög að skýrslu stjórnar.

Skýrsludrögin samþykkt og vísað til aðalfundar.

c. Tillaga að fjárhagsáætlun.

Tillagan samþykkt og vísað til aðalfundar.

d. Tillaga að endurskoðuðum fundarsköpum aðalfundar.

Tillagan samþykkt og vísað til aðalfundar.

e. Tillögur stjórnar til aðalfundar

Stjórn SASS samþykkir að að leggja til við aðalfund að áfallinnstofnkostnaður við Gaulverjaskóla verði greiddur af aðildarsveitar-

félögunum skv. höfðatölureglu. Stofnkostnaðurinn nemur 2,3

milljónum króna.

stofnkostnaður við Gaulverjaskóla verði greiddur af aðildarsveitar-

félögunum skv. höfðatölureglu. Stofnkostnaðurinn nemur 2,3

milljónum króna.

stofnkostnaður við Gaulverjaskóla verði greiddur af aðildarsveitar-

félögunum skv. höfðatölureglu. Stofnkostnaðurinn nemur 2,3

milljónum króna.

Málefni Suðurlandsvegar

a. Erindi frá Sjóvá, dags. 17. júlí 2006, varðandi stofnun undirbúningsfélags um Suðurlandsveg yfir Hellisheiði.

b. Afrit af bréfi Sveitarfélagsins Árborgar til samgönguráðherra, dags. 23. maí sl. þar sem tekið er undir ályktun stjórnar SASS 4. maí sl. um hugsanlega einkaframkvæmd á Suðurlandsvegi.

c. Bréf frá Samgönguráðuneytinu, dags. 21. júní 2006, þar sem þar sem kemur fram að ráðuneytið hefur móttekið ályktun stjórnar SASS frá 4. maí sl.

Varðandi a. lið samþykkir stjórn SASS að samtökin verði stofnaðili að undirbúningsfélaginu og leggi fram kr. 150.000 í því skyni. Stjórnin leggur áherslu á að um brýnt hagsmunamál sunnlendinga er að ræða sem full samstaða er um á meðal sveitarstjórna á Suðurlandi og því beri á að líta á fjárframlagið sem táknrænan stuðning við málið. Jafnframt gefur það sveitarfélögunum tækifæri til að hafa áhrif á undirbúning og framgang verkefnisins. Stjórn SASS tekur einnig fram að ekki er um fordæmisgefandi ákvörðun að ræða varðandi þátttöku í almennum hlutafélögum.

Bréf frá Fræðsluneti Suðurlands, dags.6. júní sl., ásamt árskýrslu fyrir árið 2005.

Lagt fram.

Sigurbjartur Pálsson vék af fundi.

Bréf frá Félagi opinberra starfsmanna á Suðurlandi, dags. 9. maí 2006, með ályktun aðalfundar félagsins um kjarasamningagerð við félagið.

Stjórnin áréttar að Launanefnd sveitarfélaga hefur umboð til samninga fyrir hönd samtakanna.

Bréf frá Félagi íslenskra náttúrufræðinga, dags. 18. júlí 2006, varðandi stöðu viðræðna félagsins við Launanefnd sveitarfélaga.

Stjórnin áréttar að launanefndin hefur umboð til samninga fyrir hönd samtakanna.

Erindi frá Hannesi Lárussyni og Kristínu Magnúsdóttur, dags. 4. júlí 2006, varðandi verkefnið ,, Íslenski bærinn“.

Stjórn SASS telur eðlilegt að beina erindinu til Héraðsnefndar Árnesinga.

Afrit af bréfi Félagsmálaráðuneytisins til hreppsnefndar Flóahrepps, dags. 7. júlí 2006, þar sem nafn sveitarfélagsins er staðfest.

Lagt fram.

Efni til kynningar

a. Fundargerðir Atvinnuþróunarfélags Suðurlands 26. apríl og 19. maí sl.

b. Fundargerðir Sorpstöðvar Suðurlands frá 26. apríl og 1. júní sl.

c. Fundargerð Skólaskrifstofu Suðurlands frá 24. maí sl.

d. Fundargerðir Heilbrigðisnefndar Suðurlands frá 24. maí, 1. júní og 28. júlí sl.

e. Skýrsla um orlof húsmæðra í Árnes- og Rangárvallasýslu árið 2005.

f. Efni frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga

g. Efni frá landshlutasamtökunum.

Önnur mál.

a. Málefni Gaulverjaskóla

Framkvæmdastjóri skýrði stöðu mála varðandi hlut ríkisins í

Framkvæmdastjóri skýrði stöðu mála varðandi hlut ríkisins í

rekstrinum. Ekki hefur enn tekist að gera formlegt samkomulag
enda þótt loforð stjórnvalda hafi legið fyrir. Lögð er mikil áhersla á að
gengið verði frá samkomulagi um reksturinn í þessum mánuði.
Fundi slitið kl. 18.00

Gunnar Þorgeirsson
Þorvaldur Guðmundsson
Herdís Þórðardóttir
Elín Bj. Sveinsdóttir
Pálína Björk Jónsdóttir
María Sigurðardóttir
Árni Jón Elíasson
Gylfi Þorkelsson
Þorvarður Hjaltason