fbpx

381. stjórnarfundur SASS

haldinn í húsnæði Fræðslunets Suðurlands við Fjölbrautaskóla Suðurlands á Selfossi mánudaginn

13. desember, kl. 16.00.

Mætt: Gunnar Þorgeirsson, Sigurbjartur Pálsson, María Sigurðardóttir, Herdís Þórðardóttir, Elín Bjarnveig Sveinsdóttir, Gylfi Þorkelsson, Ólafur Eggertsson, Þorvaldur Guðmundson og Þorvarður Hjaltason framkvæmdastjóri sem ritaði fundargerð.

Guðrún Erlingsdóttir og Elsa Valgeirsdóttir í Vestmannaeyjum og Árni Jón Elíasson Kirkjubæjarklaustri voru í fjarfundasambandi.

Gestur fundarins: Elsa Ingjaldsdóttir framkvæmdastjóri Heilbrigðiseftirlits Suðurlands.

Gunnar Þorgeirsson setti fund og bauð nýja stjórn velkomna til starfa.

Dagskrá:

Fundargerð Heilbrigðisnefndar Suðurlands frá 2. nóv. sl. ásamt bréfi frá framkvæmdastjóra HES, dags. 16. nóvember 2004, varðandi starfsmannamál.

Elsa Ingjaldsdóttir gerði grein fyrir sívaxandi verkefnum heilbrigðiseftirlitsins og nýjum verkefnum sem eru framundan, en frá árinu 2000 hefur eftirlitsskyldum fyrirtækjum á starfssvæðinu fjölgað úr 724 í 918 á árinu 2004. Í ljósi þessara talna telur hún þörf á að bæta við starfslið heilbrigðiseftirlitsins.

Málið verður rætt á næsta fundi þegar fyrir liggur kostnaðargreining.

Fundargerð aðalfundar SASS frá 13. og 14. nóvember sl.

Eftirfylgni ályktana aðalfundarins og skipan í starfsnefndir samtakanna.

Í nefnd um heilbrigðisþjónustu á Suðurlandi voru skipuð: Helga Þorbergsdóttir, Ragnheiður Hergeirsdóttir og Elliði Vignisson.

Í stóriðjunefnd voru skipaðir: Ólafur Áki Ragnarsson, Einar Njálsson og Valtýr Valtýsson.

Óskað verður eftir tilnefningum á tveimur fulltrúum frá Atorku, félagi atvinnurekenda á Suðurlandi.

Nefndin skipti með sér verkum.

Rætt um ályktanir aðalfundarins.

Fundargerð samgöngunefndar SASS frá 25. okt. sl.

Fundargerðin staðfest.

Erindi frá Alþingi, þar sem óskað er umsagnar um eftirtalin þingmál:

a. Frumvarp til laga um sölu ríkissjóðs á hlutafé í Landsíma Íslands hf., 4. mál, frestun á sölu.

Lagt fram.

b. Frumvarp til laga um náttúruvernd, 184. mál, eldri námur.

Tekið undir umsögn Sambands íslenskra sveitarfélaga frá 6. desember sl. um nauðsyn kostnaðarmats o.fl.

c. Frumvarp til laga um hollustuhætti og mengunarvarnir, 192. mál, hollustuháttaráð.

Stjórnin mælir með samþykkt frumvarpsins.

d. Frumvarp til laga um mat á umhverfisáhrifum og skipulags- og byggingarlög, 235. mál, matsferli, málsskotsréttur, úrskurðarnefnd o.fl.

Stjórnin leggst gegn samþykkt frumvarpsins þar sem það gerir ráð fyrir auknum verkefnum til sveitarfélögunum án þess að tekjustofnar fylgi með.

e. Tillögu til þingsályktunar um íþróttaáætlun, 11. mál.

Stjórnin mælir með samþykkt tillögunnar.

f. Frumvarp til laga um rannsóknarnefnd umferðarslysa, 236. mál.

Stjórnin mælir með samþykkt frumvarpsins.

a. Frumvarp til laga um sölu ríkissjóðs á hlutafé í Landsíma Íslands hf., 4. mál, frestun á sölu.

Lagt fram.

b. Frumvarp til laga um náttúruvernd, 184. mál, eldri námur.

Tekið undir umsögn Sambands íslenskra sveitarfélaga frá 6. desember sl. um nauðsyn kostnaðarmats o.fl.

c. Frumvarp til laga um hollustuhætti og mengunarvarnir, 192. mál, hollustuháttaráð.

Stjórnin mælir með samþykkt frumvarpsins.

d. Frumvarp til laga um mat á umhverfisáhrifum og skipulags- og byggingarlög, 235. mál, matsferli, málsskotsréttur, úrskurðarnefnd o.fl.

Stjórnin leggst gegn samþykkt frumvarpsins þar sem það gerir ráð fyrir auknum verkefnum til sveitarfélögunum án þess að tekjustofnar fylgi með.

e. Tillögu til þingsályktunar um íþróttaáætlun, 11. mál.

Stjórnin mælir með samþykkt tillögunnar.

f. Frumvarp til laga um rannsóknarnefnd umferðarslysa, 236. mál.

Stjórnin mælir með samþykkt frumvarpsins.

Afrit af bréfi Grímsnes- og Grafningshrepps, dags. 18. nóvember 2004, til Félagsmálaráðuneytisins þar sem gerðar eru athugasemdir við tillögur sameininganefndar.

Undir þessum lið urðu umræður um stöðu sameiningamála á Suðurlandi.

Fundartími stjórnar.

Samþykkt að reglulegur fundartími stjórnar verði 3. fimmtudagur í mánuði kl. 16:00.

Efni til kynningar:

a. Fundargerð stjórnar Sorpstöðvar Suðurlands frá 20. október,

8. nóvember og 25. nóvember sl.

a. Fundargerð stjórnar Sorpstöðvar Suðurlands frá 20. október,

8. nóvember og 25. nóvember sl.

b. Efni frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga.

c. Efni frá landshlutasamtökunum.

Önnur mál.

a. Rekstur hjúkrunar- og dvalarheimila.

Stjórn SASS skorar á Alþingi, heilbrigðisráðherra og fjármálaráðherra að tryggja að daggjöld til hjúkrunar- og dvalarheimila standi undir eðlilegum rekstri heimilanna. Stjórnin leggur þunga áherslu á að fullri leiðréttingu verði náð til að tryggja rekstrargrundvöll hjúkrunar- og dvalarheimila.

Fundi slitið kl. 17:25

Gunnar Þorgeirsson

Ólafur Eggertsson

Sigurbjartur Pálsson

Þorvaldur Guðmundsson

María Sigurðardóttir

Herdís Þórðardóttir

Elín Bj. Sveinsdóttir

Gylfi Þorkelsson

Fundi slitið kl. 17:25

Gunnar Þorgeirsson

Ólafur Eggertsson

Sigurbjartur Pálsson

Þorvaldur Guðmundsson

María Sigurðardóttir

Herdís Þórðardóttir

Elín Bj. Sveinsdóttir

Gylfi Þorkelsson

a. Rekstur hjúkrunar- og dvalarheimila.

Stjórn SASS skorar á Alþingi, heilbrigðisráðherra og fjármálaráðherra að tryggja að daggjöld til hjúkrunar- og dvalarheimila standi undir eðlilegum rekstri heimilanna. Stjórnin leggur þunga áherslu á að fullri leiðréttingu verði náð til að tryggja rekstrargrundvöll hjúkrunar- og dvalarheimila.

Fundi slitið kl. 17:25

Gunnar Þorgeirsson

Ólafur Eggertsson

Sigurbjartur Pálsson

Þorvaldur Guðmundsson

María Sigurðardóttir

Herdís Þórðardóttir

Elín Bj. Sveinsdóttir

Gylfi Þorkelsson

Fundi slitið kl. 17:25

Gunnar Þorgeirsson

Ólafur Eggertsson

Sigurbjartur Pálsson

Þorvaldur Guðmundsson

María Sigurðardóttir

Herdís Þórðardóttir

Elín Bj. Sveinsdóttir

Gylfi Þorkelsson

Þorvarður Hjaltason