fbpx

Vegna fyrirhugaðs niðurskurðar í heilbrigðismálum, skv. nýframlögðu fjárlagafrumvarpi, hefur stjórn SASS samþykkt eftirfarandi ályktun:

,,Stjórn Samtaka  sunnlenskra sveitarfélaga mótmælir harðlega fyrirhuguðum niðurskurði á framlögum til heilbrigðisstofnana á Suðurlandi.  Niðurskurðurinn nemur  um 16, 1% hjá Heilbrigðisstofnun Suðurlands ,   23,8% hjá Heibrigðisstofnuninni í Vestmannaeyjum  og 16 %  hjá Heilbrigðisstofnun Suðausturlands.

 

Niðurskurðinn leiðir til þess að verulega verður dregið úr þjónustu heilbrigðisstofnana á Suðurlandi, öryggi sjúklinga minnkar og kostnaður þeirra og aðstandenda eykst. Í reynd leggst hefðbundin sjúkrahúsþjónusta af.   Sjúklingar þurfa því að sækja þessa þjónustu til Reykjavíkur sem þýðir að viðbragðstíminn lengist,  ekki síst að vetri til þegar  allra veðra er von.  Þá leiðir niðurskurðurinn til  uppsagna   allt að eitt hundrað einstaklinga.  Niðurskurðurinn er því  reiðarslag fyrir sunnlendinga á fleiri en einn veg.

 

Í  heild nemur niðurskurðurinn í heilbrigðiskerfinu um 5%.  Það vekur athygli  með ofangreindar  tölur í huga að niðurskurðurinn hjá Heilbrigðisstofnun Vesturlands er einungis 3,1%.  Þá eru  nánast óbreyttar tölur á milli ára hjá Landspítalanum.    Sama gildir um sjúkrahúsið á Akureyri.    Af þessu verður ekki dregin önnur ályktun en sú að tækifærið hafi verið notað til að færa verkefni frá héraðssjúkrahúsunum, að Akranesi

undanskildu af einhverjum ástæðum, til Landspítalans og  sjúkrahússins á Akureyri.  Hefur þá ræst langþráður draumur forráðamanna Landspítalans  og treystir málatilbúnað þeirra um nauðsyn byggingar hátæknisjúkrahúss í Vatnsmýrinni.  Stjórn SASS hefur miklar efasemdir um nauðsyn þeirrar byggingar og bendir á að nær væri að nýta þá fjárfestingu betur sem til staðar er á héraðssjúkrahúsunum áður en lagt er út í rándýrar framkvæmdir.  Sérstaklega ætti þetta að vera stjórnmálamönnum ofarlega í huga sem nú glíma við gríðarlegan ríkissjóðshalla.

 

Þá vill stjórn SASS benda á að ríkið kaupir mikla þjónustu af einkastofum/sjúkrahúsum í Reykjavík  vegna ýmissa aðgerða sem þar eru framkvæmdar sem auðveldlega mætti sinna í stórauknum mæli á héraðssjúkrahúsunum sem þar að auki myndi spara sjúklingum mikinn kostnað og umstang.   Það mætti annað hvort gera með því að færa niðurskurðinn af héraðssjúkrahúsunum yfir á Sjúkratryggingar Íslands eða skylda þá stofnun til að kaupa  þjónustu í stórauknum mæli af héraðssjúkrahúsunum.  Í raun er  með þessum aðgerðum verið að herða á þeirri einkavæðingarþróun sem hefur orðið í heilbrigðiskerfinu á undanförnum árum.

 

Að lokum mótmælir stjórn SASS  harðlega þeirri aðför  að landsbyggðinni sem felst í umræddum niðurskurðartillögum.  Aðförin er sérstaklega nöturleg í ljósi þess að landsbyggðin hefur átt undir högg að sækja í byggðaþróun á undanförnum áratugum og stjórnmálamenn hvar í flokki sem þeira standa hafa í orði kveðnu viljað stöðva þá þróun eða snúa henni við.“