fbpx

Markmið

Efla menntunarstig þeirra sem starfa með matvæli á Suðurlandi.

Verkefnislýsing

Meginmarkmið þessa verkefnis er að koma til móts við þarfir atvinnulífsins. Jafnframt gera þeim einstaklingum sem hafa áhuga á að efla þekkingu sína og færni, kleift að stunda nám í heimabyggð.

Tengsl við sóknaráætlun 2020-24

 1. Umhverfi
  Eykur skilning og þekkingu á matvælasviði sem leiðir m.a. af sér minni matarsóun og stuðlar að sjálfbærri þróun
 2. Samfélag
  Sóknaráætlun setur fram þau markmið að hækka menntunarstig um 5% fram til ársins 2025. Nám á matvælasviði í heimabyggð er liður í því verkefni og styður einnig við bætta stöðu innflytjenda á svæðinu þar sem stór hluti þeirra sem starfa í eldhúsum og mötuneytum eru innflytjendur.
 3. Atvinna og nýsköpun
  Gera má ráð fyrir því að aukin menntun á matvælasviði geti stuðlað að aukinni framlegð fyrirtækja og stofnana. Hækkað menntunarstig á matvælasviði getur þannig haft örvandi áhrif á vöxt og viðgang fyrirtækja og leitt af sér nýsköpun m.a. í fullvinnslu matvæla.

Tengsl við heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna

 1. Menntun fyrir alla
 2. Aukinn jöfnuður
 3. Ábyrg neysla og framleiðsla

Árangursmælikvarðar

Fjöldi þeirra sem líkur námi og ánægjukönnun að námi loknu.

Lokaafurð

Markmiðið er að 15-20 einstaklingar nái að ljúka náminu í Matartækni og eru horfur góðar. Nú þegar hefur hópur einstaklinga líst áhuga á slíku námi og framundan er raunfærnimat í matartækni sem reikna má með að ýti enn frekar undir þátttöku við þessa námsbraut.


Verkefnastjóri
Sólveig R. Kristinsdóttir
Framkvæmdaraðili
Fræðslunetið – símenntun á Suðurlandi
Samstarfsaðilar
Menntaskólinn í Kópavogi
Heildarkostnaður
8.900.000 kr.
Þar af framlag úr Sóknaráætlun
4.500.000 kr. árið 2020 og 2.500.000 kr. árið 2021
Mótframlag
1.900.000 kr. frá þátttakendum í gegnum námskeiðisgjöld
Ár
2020
Upphaf og lok verkefnis
Verkefnið hefst að hausti árið 2020 og líkur að vori 2022
Staða
Í vinnslu
Númer
203008


Staða verkefnis

Um er að ræða námsleið í matartækni í samstarfi við Menntaskólann í Kópavogi, á vegum Fræðslunets Suðurlands. Námið fór af stað í haust og er eingöngu í fjarnámi á haustönn en reiknað er með að kennt verði á Suðurlandi að hluta á vorönn. Þátttakendur koma víða að á Suðurlandi, samtals 20 nemendur. Hafa allir nemendur matvinnslu að atvinnu með einum eða öðrum hætti. Í flestum tilfellum er um að ræða einstaklinga sem hafa langa starfsreynslu en hafa ekki lokið formlegri menntun. Hins vegar hafa flestir farið í gegnum raunfærnimat.