fbpx

Markmið

Hamingjulestin er hattur yfir fræðslu og verkefni sem hafa það að markmiði að stuðla að geðheilbrigði sem leiðir til aukinnar hamingju og vellíðunar meðal íbúa á Suðurlandi.

Verkefnislýsing

Fyrsta skref verkefnis er að taka núverandi stöðu á Hamingju Sunnlendinga til greiningar. Vel tengdir einstaklingar úr hverju sveitarfélagi verða valdir sem Hamingjuráðherrar, þ.e. tengiliðir og talsmenn Hamingjulestarinnar á sínu svæði. Á sama tíma verður útbúin heimasíða sem þjónar tilgangi þess að halda utan um fræðslu og fróðleik tengdan geðheilbrigðismálum. Facebook og Instagram síður verða einnig útbúnar til að vekja athygli á verkefninu. Þessar gáttir beina lesendum áfram inn á heimasíðuna þar sem meiri fróðleik er að finna. Ýmsir samstarfsaðilar verða fengnir til liðs við verkefnið sem fræðsluaðilar og/eða sem þátttakendur í sértækum verkefnum.

Að því gefnu að verkefnið hljóti áframhaldandi fjárframlag á næsta ári verður hvatt til „Geðheilbrigiðs viku / hamingju viku“ í sveitafélögum á Suðurlandi. Viðeigandi nefndir sveitarfélaganna verða þá virkjaðar til að taka þátt í mótun og framkvæmd. Verða þá hamingju-ráðherrar í framlínu svo þekking og miðlun úr nærsamfélagi nýtist sem best.

Tengsl við Sóknaráætlun 2020-24

Málaflokkur: Samfélag.
Markmið: Að auka hamingju Sunnlendinga um 5% fyrir árið 2025. Áherslur:
Við viljum stuðla að aukinni virkni og hreyfingu allra Sunnlendinga.
Við viljum stuðla að enn nánara samstarfi sunnlenskra sveitarfélaga.

Tengsl við heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna

Heimsmarkmið nr.3, heilsa og vellíðan
3.4 Eigi síðar en árið 2030 hafi ótímabærum dauðsföllum af völdum annarra sjúkdóma en smitsjúkdóma verið fækkað um þriðjung með fyrirbyggjandi aðgerðum og meðferð og stuðlað að geðheilbrigði og vellíðan.
3.5 Efldar verði forvarnir og meðferð vegna misnotkunar vímuefna, þar á meðal fíkniefna og áfengis.

Árangursmælikvarðar

Íbúakönnun Suðurlands hefur nú þegar spurninguna „Hvernig metur þú hamingju þína á skalanum 0-10?“ og fylgst verður með þróun þessarar stöðu. Einnig verður leitað leiða til að bera útkomu þessarar spurningar við aðrar breytur í íbúakönnuninni.

Lokaafurð

Lokaafurðin er virk hamingju herferð sem tengir íbúa af öllum samfélagshópum við fagaðila í lýðheilsu og geðheilbrigðismálum; og eykur þekkingu á því hvað hefur áhrif á hamingju okkar.
Ávinningurinn er aukin hamingja Sunnlendinga.


Verkefnastjórar
Ingunn Jónsdóttir, Guðlaug Ósk Svansdóttir og Vala Hauksdóttir
Framkvæmdaraðili
SASS
Samstarfsaðilar
Valdir tengiliðir úr hverju sveitarfélagi, Embætti landlæknis og fleiri aðilar sem vinna að geðheilbrigðgismálum og lýðheilsu á Íslandi.
Heildarkostnaður
1.500.000 kr.
Þar af framlag úr Sóknaráætlun
1.500.000 kr.
Ár
2020
Upphaf og lok verkefnis
Verkefnið hefst í byrjun febrúar 2020. Verkefnið hefur hlotið framlag úr sóknaráætlun til eins árs og mun það nægja til að koma verkefninu vel af stað. Það er von verkefnisstjóra að verkefnið verði styrkt áfram, í það minnsta út þetta sóknaráætlunartímabil (til loka árs 2024).
Staða
Í vinnslu
Númer
203005


Staða verkefnis

Vel tengdir einstaklingar úr hverju sveitarfélagi fyrir sig hafa verið valdir sem hamingjuráðherrar, þ.e. tengiliðir og talsmenn Hamingjulestarinnar á sínu svæði. Búið er að útbúa heimasíðu sem heldur utan um fræðslu og fróðleik tengdum geðheilbrigðismálum. Einnig hefur verið útbúin Facebooksíða til að vekja athygli á verkefninu.

Næstu skref eru að meta núverandi stöðu á Hamingju Sunnlendinga, standa fyrir sértækum verkefnum svo sem „geðheilbrigiðsviku/hamingjuviku“ í sveitafélögum á Suðurlandi í samstarfi við fræðsluaðila ásamt því að virkja hamingjuráðherrana til að taka þátt í mótun og framkvæmd svo þekking og miðlun úr og í nærsamfélagið nýtist sem best.

Heimasíða Hamingjulestarinnar: www.hamingjulestin.is