fbpx

 

596. fundur stjórnar SASS

Fjarfundur
2. júní 2023, kl. 12:30-13:40

 

Þátttakendur: Ásgerður Kristín Gylfadóttir formaður, Jóhanna Ýr Jóhannsdóttir, Margrét Harpa Guðsteinsdóttir, Árni Eiríksson, Arnar Freyr Ólafsson, Einar Freyr Elínarson, Brynhildur Jónsdóttir, Njáll Ragnarsson og Grétar Ingi Erlendsson. Einnig taka þátt Eyjólfur Sturlaugsson framkvæmdastjóri Fræðslunetsins – símenntun á Suðurlandi undir dagskrárlið 2 og Bjarni Guðmundsson framkvæmdastjóri SASS, sem jafnframt ritar fundargerð. Fundarmenn tengjast fundinum í gegnum fjarfundabúnað.

Formaður býður fundarmenn velkomna.

1. Fundargerð
Fundargerð 595. fundar staðfest og verður undirrituð síðar. 

2. Fræðslunetið – símenntun á Suðurlandi  

Eyjólfur Sturlaugsson framkvæmdastjóri Fræðslunetsins kynnir starfsemina og skipulag hennar á Suðurlandi. Hann fer yfir umgjörðina sem almennt gildir um framhaldsfræðslu og kynnir helstu kennitölur tengdar starfinu s.s. um fjölda þjónustuþega, hvaða áskoranir stofnunin stendur frammi fyrir en starfsemin snýr að Suðurlandi að frátöldum Vestmannaeyjum. Hann svarar spurningum og hugleiðingum stjórnarmanna. Formaður kynnir að framkvæmdastjóri Visku í Vestmannaeyjum muni einnig koma á fund stjórnar.  

3. Byggðaþróunarfulltrúi

Formaður kynnir að samstarfssamningar um byggðaþróun og atvinnuráðgjöf við samstarfsaðila í landshlutanum verði undirritaðar í júní. Auglýst hefur verið eftir ráðgjafa í Rangárvallasýslu og er umsóknarfrestur til 12. júní nk. Auglýsingin birtist m.a. á starfasíðunni Alfreð. Gert er ráð fyrir að fljótlega verði auglýst eftir ráðgjafa í Uppsveitum. Þegar gengið hefur verið frá ráðningu á þessum tveimur svæðum verða öll sjö vinnusóknarsvæðin með byggðaþróunarfulltrúa.  

4. Ársþing SASS 2023 

Formaður kynnir hugmyndir að vinnu milliþinganefnda og hvernig skipulagi skuli háttað fyrir komandi árþing samtakanna. Sérstaklega er farið yfir starf samgöngunefndar en ljóst er að nokkur vinna tengist uppfærslu á samgönguáætlun SASS 2023-2032. Drög að spurningum til aðildarsveitarfélaga samtakanna liggja fyrir og þær verða strax sendar sveitarstjórnum til umfjöllunar. 

5. Önnur mál til kynningar og umræðu

a. Fundargerðir m.a. stjórna annarra landshlutasamtaka

Lagðar fram til kynningar; fundargerðir 557.- 558. funda stjórnar SSH, fundargerðir 10.-11. funda stjórnar Markaðsstofu Suðurlands, fundargerð 52. fundar stjórnar SSNE, fundargerð 89. fundar stýrihóps Stjórnarráðsins og fundargerð 925. – 927. funda stjórnar sambandsins. 

b. Skýrsla framkvæmdastjóra

Framkvæmdastjóri kynnir helstu verkefni og hvað framundan er en meðal atriða má nefna að: Samstarfssmninga um byggðaþróun og atvinnuráðgjöf. Samráðsfund sambandsins og landshlutasamataka en þar var farið yfir efni ársfunda landshlutasamtaka og hlutverk og stöðu landshlutasamtakanna. Kynnisferð atvinnuráðgjafa landshlutasamtaka og Byggðastofnunar til Noregs í byrjun maí sl. Terraforming LIFE verkefnið sem hlotið hefur styrk upp á tæpan milljarð íslenskra króna frá Umhverfis- og loftslagsáætlun Evrópusambandsins, LIFE. Styrkveitingu úr Matvælasjóði til verkefnisins Nýjar afurðir með fullvinnslu á hrossakjöti en Orkídea kemur að verkefninu. Styrkfjárhæð er ríflega 13,5 m.kr. 

Málefni í innra starfi SASS er fært í trúnaðarbók. 

c. Verknámshús við Fjölbrautaskóla Suðurlands

Formaður og Jóhanna Ýr rifja upp aðdraganda að byggingu FSu á sínum tíma og þátttöku sveitarfélaganna við fjármögnun verkefnisins. Þegar tekin var ákvörðun um að byggja verknámshús við skólann voru sveitarfélögin tilbúin með sitt framlag í framkvæmdasjóði. 

Stjórn SASS áréttar mikilvægi þess að sem fyrst sé hugað að stækkun verknámshússins en vorið 2023 útskrifuðust 54 námsmenn af verknámsbrautum skólans. Í Sóknaráætlun Suðurlands kemur skýrt fram mikilvægi og gildi verkmenntunar í byggðaþróun á Suðurlandi. Vegna þess hefur starfamessa verið haldin með reglubundnum hætti í landshlutanum. Nú er svo komið stærð húsnæðis verkmenntahluta FSu er orðin flöskuháls í frekari uppbyggingu verkmenntunar í landshlutanum. Stjórn SASS hvetur ríkið til að ráðst sem fyrst í frekari uppbyggingu við skólann.  

Næsti fundur stjórnar verður haldinn  föstudaginn 30. júní nk. kl. 12:30.

Fundi slitið kl. 13:40
Ásgerður Kristín Gylfadóttir
Grétar Ingi Erlendsson                                                                                                Einar Freyr Elínarson
Margrét Harpa Guðsteinsdóttir
Njáll Ragnarsson 
Jóhanna Ýr Jóhannsdóttir 
Brynhildur Jónsdóttir 
Arnar Freyr Ólafsson
Árni Eiríksson

596. fundur stjórnar SASS (.pdf)