fbpx

360. stjórnarfundur SASS haldinn að Austurvegi 56, Selfossi, miðvikudaginn 4. desember 2002, kl. 16.00

Mætt: Valtýr Valtýsson, Torfi Áskelsson, Ágúst Ingi Ólafsson, Sigurður Bjarnason, Sveinn A. Sæland, Sveinn Pálsson, Einar Pálsson, Ragnheiður Hergeirsdóttir, Þorsteinn Hjartarson og Þorvarður Hjaltason, framkvæmdastjóri.

Dagskrá:

Fundargerð aukafundar SASS frá 27. nóvember sl.

Lögð fram.

Fulltrúar Árborgar lögðu fram efirfarandi bókun:

,,Sveitarfélagið Árborg gekk fyrir nokkru síðan frá samningi við ráðgjafarfyritækið KPMG um fyrstu þarfagreiningu fyrir símenntunaráætlun sveitarfélagsins. Leitað var til Fræðslunetsins í upphafi en það hafði ekki möguleika á að veita þessa þjónustu á þeim tíma. Fyrirhugað er að framkvæmd og öll frekari þjónusta vegna áætlunarinnar verði sótt til Fræðslunets Suðurlands. Mikilvægt er að öll sveitarfélög á Suðurlandi standi saman að eflingu símenntunar svo takast megi að rækta eigin mannauð og treysta framtíð byggðar og öflugs atvinnulífs á svæðinu og því leggja fulltrúar Árborgar mjög mikla áherslu á að unnið verði af fullri alvöru að því að treysta grunn Fræðslunets Suðurlands jafnt á sviði háskólanáms sem símenntunar.”

Fundargerð Heilbrigðisnefndar Suðurlands frá 20. nóvember sl.

Til kynningar.

Bréf frá Sveitarfélaginu Ölfusi, dags. 21. nóvember 2002, varðandi stöðu minjavarðar á Suðurlandi.

Til kynningar.

 

Erindi frá Alþingi, þar sem óskað er umsagnar um eftirfarandi þingmál:

a. Frumvarp til laga um meðhöndlun úrgangs, 338. mál, EES-reglur.

Lagt fram.

b. Frumvarp til laga um stjórn fiskveiða, 244. mál, flutningur aflaheimilda á milli ára.

Lagt fram.

c. Frumvörp til laga um fullvinnslu botnfiskafla um borð í veiðiskipum, 245. mál, uppsjávarfiskur, og veiðeftirlitsgjald, 246. mál hækkun gjalds.

Lögð fram.

d. Frumvarp til laga um póstþjónustu, 257. mál, EES-reglur.

Lagt fram.

e. Frumvarp til sveitarstjórnarlaga, 15. mál, íbúaþing.

Lagt fram.

f. Tillaga til þingsályktunar um aðstöðu til hestamennsku, 334. mál.

Lögð fram.

g. Tillaga til þingsályktunar um rýrnun eigna landsbyggðarinnar, 254. mál.

Lögð fram.

h. Tillaga til þingsályktunar um ójafnvægi í byggðamálum 29. mál.

Lögð fram.

Minnisblað um fund fulltrúa orkufyrirtækja í eigu sveitarfélaga á Suðurlandi og Suðurnesjum frá 28. nóvember sl.

Stjórn SASS hvetur aðila málsins til áframhaldandi vinnu að sameiningu orkufyrirtækjanna og vísar til ályktunar aðalfundar SASS um sameiningu orkufyrirtækja á Suðurlandi og Suðurnesjum

Drög að samstarfssamningi sveitarfélaga á Suðurlandi um menningarmál.

Lögð fram til kynningar. Samþykkt að endurvekja menningarnefnd sem skipuð var á síðasta kjörtímabili vegna þessa máls. Samþykkt var að óska tilnefningar eins fulltrúa frá hverri héraðsnefnd í slíka nefnd.

Sigurður Bjarnason vék af fundi.

Bréf frá Fræðsluneti Suðurlands, dags. 29. nóvember 2002, varðandi framtíð stofnunarinnar.

Í bréfinu er óskað er eftir fundi með formanni og framkvæmdastjóra SASS um málið. Samþykkt var að verða við þeirri ósk. Í máli fundarmanna kom fram almenn ánægja með störf Fræðslunetsins fram að þessu. Jafnframt var vísað til bókunar fulltrúa Árborgar undir 1. dagskrárlið.

Fjárhagsáætlanir 2003.

Fjárhagsáætlanir SASS og Heilbrigðiseftirlits Suðurlands samþykktar en fjárhagsáætlun Skólaskrifstofu frestað til næsta fundar.

Ráðning framkvæmdastjóra.

Formanni og Ragnheiði Hergeirsdóttur falið að ganga til samninga við framkvæmdastjóra. Samningur verður lagður fyrir næsta fund til staðfestingar.

Efni til kynningar:

a. Fundargerð Sorpstöðvar Suðurlands frá 25. nóvember sl.

b. Efni frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga.

c. Efni frá landshlutasamtökunum.

d. Bréf frá Hollustuvernd ríkisins, dags. 31. október 2001, varðandi nýja Evróputilskipun um umhverfishávaða.

Fundi slitið kl. 19.30

Valtýr Valtýsson

Torfi Áskelsson

Ágúst Ingi Ólafsson

Sigurður Bjarnason

Sveinn A. Sæland

Sveinn Pálsson

Einar Pálsson

Ragnheiður Hergeirsdóttir

Þorsteinn Hjartarson

Þorvarður Hjaltason