fbpx

423. fundur stjórnar SASS haldinn að Austurvegi 56, Selfossi föstudaginn 7. maí 2009 kl. 12.00

Mætt: Sveinn Pálsson, Sigurður Ingi Jóhannsson, Margrét Katrín Erlingdóttir, Guðmundur Þór Guðjónsson, Reynir Arnarson, Invar Pétur Guðbjörnsson og Þorvarður Hjaltason framkvæmdastjóri sem ritaði fundargerð. Elliði Vignisson boðaði forföll.

Áður en gengið var til dagskrár var nýkjörnum alþingismönnum Sigurði Inga Jóhannssyni og Unni Brá Konráðsdóttur sem jafnframt eru í stjórn SASS óskað til hamingju.

Dagskrá

1. Endurskoðun fjárhagsáætlunar.

Lögð fram tillaga að endurskoðaðri áætlun. Samkvæmt henni munu heildargjöld sveitarfélaganna lækka frá síðasta ári um kr. 2.700.000 eða um 30% og árgjöld pr. íbúa munu lækka úr kr. 383 í kr. 240 eða um 37%. Munurinn á hlutfallstölunum stafar af inngöngu Sveitarfélagsins Hornafjarðar í samtökin. Samkvæmt tillögunni munu gjöld annarra stofnana á Austurvegi 56 vegna sameiginlegs reksturs lækka um kr. 810.000.

Stjórn samþykkir endurskoðaða áætlun og vísar henni til fjárhagsnefndar SASS til samþykktar sbr. umboð aðalfundar SASS 2008.

2. Ársþing SASS – tímasetning.

Samþykkt að halda þingið 15. og 16. október á Höfn í Hornafirði.

3. Minnisblað frá fundi Samgönguráðs með fulltrúum sunnlendinga frá 25. apríl sl.

Stjórn SASS lýsir yfir ánægju með þau nýju vinnubrögð Samgönguráðs að leita eftir samráði við sveitarfélögin við gerð samgönguáætlunar.

4. Breikkun Suðurlandsvegar.

a. Bréf frá samgönguráðuneytinu, dags. 23. mars 2009, vegna ályktunar stjórnar SASS um tvöföldun Suðurlandsvegar.

b. Bréf frá Hveragerðisbæ, dags. 3. apríl 2009, vegna fundar í samgönguráðuneytinu 25. mars sl.

c. Formaður og framkvæmdastjóri greindu frá fundi sem samgönguráðherra hélt með forsvarsmönnum SASS og sveitarfélaganna á Árborgarsvæðinu 25. mars sl. um fyrirhugaða breikkun Suðurlandsvegar, en áformað er að bjóða út fyrsta hluta verksins á seinni hluta þessa árs.

Stjórn SASS fagnar þessum mikilvæga áfanga og leggur áherslu á að unnið verði hratt að næstu áföngum verksins þannig að Suðurlandsvegur verði fullbúinn innan fárra ára.

5. Bréf frá Sveitarfélaginu Árborg, dags. 26. mars 2009, varðandi nýja vegaskrá.

Til kynningar. Í bréfinu kemur fram að bæjarráð sveitarfélagsins hafi tekið undir ályktun stjórnar SASS um að gildistöku vegaskrár yrði frestað.

6. Afrit af bréfi Bláskógabyggðar til Rarik, dags. 26. mars 2009, varðandi þrífösun rafmagns í dreifbýli.

Stjórn SASS tekur undir þau sjónarmið Bláskógabyggðar að fyrirtækjum verði gert kleift að fá þriggja fasa rafmagn óski þau þess.

7. Málefni heilbrigðisstofnana á Suðurlandi.

Stjórn SASS fagnar því að dregin hafa verið til baka áform um sameiningu Heilbrigðisstofnunar Suðurlands á Selfossi, Heilbrigðisstofnunarinnar í Vestmannaeyjum og Heilbrigðisstofnunar Hornafjarðar. Ennfremur lýsir stjórnin yfir mikilli ánægju með að hætt hefur verið við skerðingu á starfsemi skurðstofu og fæðingardeildar við Heilbrigðisstofnun Suðurlands.

8. Bréf frá Bændasamtökum Íslands, dags. 15. apríl 2009, varðandi skýrslu milliþinganefndar búnaðarþings um fjallskil.

Í bréfinu er hvatt til þess að sveitarfélögin beiti sér fyrir endurskoðun fjallskilasamþykkta.

Til kynningar.

9. Byggðaáætlun 2010 – 2013 – athugasemdir starfsmanna AÞS og SASS.

Í athugasemdum starfsmannanna kemur fram áhersla á : samþættingu byggðaáætlunar við aðrar opinberar áætlanir, svæðisbundnar áætlanir og meiri áhrif heimamanna við gerð byggðaáætlunar. Einnig leggja þeir til að ný byggðaáætlun feli í sér áherslu á aukna menntun, að samgöngur verði efldar, að auðlindanýting innan hvers svæðis verði í fyrirrúmi , að grasrót atvinnulífsins verði nærð og að meiri áhersla verði lögð á styrkleika hvers svæðis við atvinnuuppbyggingu.

Til kynningar.

10. Erindi til kynningar.

a. Efni frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga.

b. Efni frá landshlutasamtökunum.

11. Önnur mál.

a. Fundur með þingmönnum Suðurkjördæmis.

Samþykkt að óska eftir fundi með þingmönnum.

b. Styrkúthlutun Menningarráðs 2009.

c. Fundir framundan

i. Samráðsfundur Sambands íslenskra sveitarfélaga um efnahagsvandann 13. maí nk.

ii. Kynningarfundur um áherslur Sambands íslenskra sveitarfélaga í úrgangsmálum 15. maí nk. á Selfossi.

iii. Kynningarfundur launanefndar 26. maí nk.á Selfossi.

Framkvæmdastjóri gerði grein fyrir fundunum.

 

Fundi slitið kl. 14.20

Sveinn Pálsson

Sigurður Ingi Jóhannsson

Ingvar Pétur Guðbjörnsson

Margrét K. Erlingsdóttir

Guðmundur Þór Guðjónsson

Reynir Arnarson

Þorvarður Hjaltason