fbpx

Blog Archives

Lokaskýrsla áhersluverkefnisins Stórskipakantur í Vestmannaeyjum. Verkefnið var þríþætt. 1. var að meta efnahagsleg áhrif vegna byggingar stórskipakanst í Vestmannaeyjum; 2. var að meta samfélagsleg áhrif framkvæmdarinnar og 3. að leggja mat á vænt tækifæri og viðskiptalegar forsendur í tengslum við hana. 

26. september 2023

Lokaskýrsla áhersluverkefnis sem að sneri að því að afla upplýsingar um stöðu og horfur úthafsfiskeldis, hvaða upplýsingar þurfa að liggja til grundvallar svo hægt sé að hefja starfsemi, hverjir þurfa að koma að slíkri vinnu og hversu mikið sú vinna gæti kostað.

21. júní 2023

Skýrsla Háskólafélags Suðurlands til Samtaka sunnlenskra sveitarfélaga um Menntahvöt, áhersluverkefni 2020-2022.

21. desember 2022

Niðurstöður Fyrirtækjakönnunar landshlutanna 2022. Skýrslan er samstarfsverkefni allra landshluta og veita mikilvægar upplýsingar fyrir landshlutasamtök og sveitarfélög um stöðu fyrirtækja í landinu. Könnunin er hluti af áhersluverkefni frá 2021 „Fyrirtækja- og íbúakannanir“. Þetta skjal inniheldur umfjöllun um niðurstöður frá Suðurlandi. 

26. september 2022

Skýrslan fjallar um helstu niðurstöður ytra mats á verkefninu Sigurhæðir sem er þjónusta fyrir þolendur kynbundins ofbeldis á Suðurlandi. Undirbúningur hefur staðið síðan haustið 2021 en Sigurhæðir hófu starfsemi 20. mars 2021 og hafa því starfað í eitt ár. Verkefnið er í eigu Soroptimistaklúbbs Suðurlands en með verkefninu vilja félagskonur leggja heimabyggð lið og valdefla

1. júlí 2022

Árið 2015 ákvað stjórn Samtaka sunnlenskra sveitarfélaga (SASS) að greina stöðu hjúkrunarheimila á Suðurlandi og var sú skýrsla jafnframt uppfærð í nóvember 2017. Það þótti nauðsynlegt þar sem opinberir aðilar og sveitastjórar höfðu kallað eftir uppfærðum upplýsingum um svæðið í heild og var ákveðið að bregðast við því ákalli. Nýjasta uppfærsla var gerð vorið 2022,

23. júní 2022

Út er komin skýrsla á vegum Samtaka sunnlenskra sveitarfélaga (SASS) sem fjallar um viðhorf og aðlögun erlendra íbúa í fjórum sveitarfélögum á Suðurlandi. Sveitarfélögin fjögur sem um ræðir eru Rangárþing eystra, Skaftárhreppur, Mýrdalshreppur og Sveitarfélagið Hornafjörður. Skýrslan er hluti af verkefninu “Aðgerðaráætlun um sjálfbæra lýðfræðilega þróun miðsvæðisins” – sem vísar til þess að efla sjálfbæra

28. október 2021

Samtök sveitarfélaga á Vesturlandi hafa frá árinu 2004 gert íbúakönnun á þriggja ára fresti til að kanna viðhorf íbúa landshlutans til ýmissa mikilvægra mála og hvort sú afstaða taki breytingum frá einu ári til annars. Könnuninni er einnig ætlað að vera innlegg í rannsóknir á búferlaflutningum og vinnumarkaði á Vesturlandi og munu gögnin geta nýst

11. júní 2021