fbpx

600. fundur stjórnar SASS

Hótel Vík í Mýrdalshreppi
25. október 2023, kl. 17:30-19:20

 

Þátttakendur: Ásgerður Kristín Gylfadóttir formaður, Grétar Ingi Erlendsson, Jóhanna Ýr Jóhannsdóttir, Margrét Harpa Guðsteinsdóttir, Árni Eiríksson, Arnar Freyr Ólafsson, Einar Freyr Elínarson, Brynhildur Jónsdóttir og Njáll Ragnarsson. Undir dagskrárlið fimm taka þátt frá sveitarfélaginu Mýrdalshreppi: Björn Þór Ólafsson, oddviti, Drífa Bjarnadóttir, Páll Tómasson og Anna Huld Óskarsdóttir. Einnig tekur þátt Bjarni Guðmundsson framkvæmdastjóri SASS, sem jafnframt ritar fundargerð. 

Formaður býður fundarmenn og sveitarstjórn Mýrdalshrepps velkomna í Vík en í lok fundarins mun stjórn eiga fund með sveitarstjórn Mýrdalshrepps.

1. Fundargerð
Fundargerð 601. fundar staðfest. Ný og eldir fundargerðir undirritaðar. 

2. Ársþing SASS 2023  

Formaður kynnir að fundargögn fyrir ársþingið sem hafi verið aðgengileg þingfulltrúum á lokuðu svæði á heimasíðu samtakanna undanfarnar tvær vikur. Hún fer yfir dagskrá ársþingsins og aðalfundarins sem settur verður kl. 09:00 á morgun en þema ársþingsins er „Hvar liggja ofurkraftar sunnlensks samfélags?“

Tillaga kjörnefndar er að í kjörbréfanefnd sitji:

  • Aldís Hafsteinsdóttir, Hrunamannahreppur
  • Sveinn Ægir Birgisson, Sveitarfélagið Árborg
  • Margrét Harpa Guðsteinsdóttir, Rangárþing ytra

Umræður um dagskrárliðinn „Samtal sveitarstjórnarfólks og þingmanna Suðurkjördæmis” en nokkrir þingmenn kjördæmisins hafa þegar boðað komu sína á þingið. Farið er yfir spurningar og rætt um hvaða áherslur formaður og varaformaður ættu að hafa við stjórn pallborðsumræða.

3. Áfangastaðastofa

Formaður kynnir tillögu sína um framlengingu á samningi, Markaðsstofu Suðurlands (MSS) og SASS um rekstur Áfangastaðastofu á Suðurlandi, út árið 2024.

Á tímabilinu janúar – mars nk. láti stjórn SASS vinna greiningu á því hvernig fyrirkomulagi eða skipulagi á rekstri Áfangastaðastofu verði best fyrir komið á Suðurlandi.

Verði niðurstaða greiningarinnar á þann hátt að hún krefjist breytinga á starfsemi og/eða samþykktum MSS þá verði þær kynntar haghöfum og lagðar fyrir aðalfund MSS að vori 2024. 

Komi til breytinga þá mun gefast tími til undirbúnings og aðlögunar að beggja hálfu, SASS og MSS áður en framlengdur samningur rennur út.

Stjórn samþykkir einróma tillögu formanns og er henni og framkvæmdastjóra falið að gera samning við MSS sem byggir á eldri samningum um rekstur Áfangastaðastofu á Suðurlandi.

4. Önnur mál til kynningar og umræðu

a. Fundargerðir m.a. stjórna annarra landshlutasamtaka

Lagðar fram til kynningar; fundargerðir 565. og 566. funda stjórnar SSH, fundargerð 99. fundar stjórnar SSNV og fundargerðir 54. og 55. funda stjórnar SSNE.

b. Skýrsla framkvæmdastjóra

Framkvæmdastjóri kynnir að helsta verkefnið hafi verið lokaundirbúningur fyrir ársþingið.

c. Fjárlög ríkisins 2024

Formaður kynnir umsögn SASS um fjárlagafrumvarp ríkisins fyrir árið 2024 sem send hefur verið fjárlaganefnd. Stjórn finnst umsögnin góð og er formanni og framkvæmdastjóra falið að fylgja henni eftir á fundi með fjárlaganefnd.

d. Menningarverðlaun Suðurlands

Margrét Harpa kynnir niðurstöðu dómnefndar Menningarverðlauna Suðurlands en viðurkenningin verður afhent á Ársþinginu á morgun. Dómnefnd telur að tilefni sé til að skerpa á erindisbréfi nefndarinnar og nefndi dæmi því til stuðnings.

Niðurstaða stjórnar er að mikilvægt sé að skerpa á erindisbréfi dómnefndar Menningarverðlauna Suðurlands þannig að dómnefnd og þeir sem tilnefna þekki betur leikreglur. Formanni og framkvæmdastjóra falin útfærsla sem lögð verður fyrir stjórn.

e. Sigurhæðir 

Formaður kynnir að stjórn hafi borist erindi frá Hildi Jónsdóttur, verkefnisstjóra Sigurhæða. Markmið Sigurhæða hefur verið að þriðjungur kostnaðaráætlunar komi frá sveitarstjórnarstiginu á Suðurlandi og helmingur frá ríkinu. Þetta hefur gengið eftir hjá sveitarstjórnum en ekki ríkinu, þó það ríki mikill skilningur á gildi verkefnisins og að nauðsynlegt sé að tryggja þolendamiðstöðvum rekstrarlegt öryggi. Fyrirsvarsmenn Sigurhæða eru vongóðir um að markmiðinu ætti að verða náð fyrir árið 2025.

Stjórn þakkar fyrir erindið. Stjórn er þess fullviss að Sigurhæðir leika mikilvægt hlutverk í sunnlensku samfélagi, þar sé unnið faglegt starf í viðkvæmum málaflokki sem hefur verið til fyrirmyndar. Erindi Sigurhæða verður til umfjöllunar hjá stjórn með öðrum umsóknum um áhersluverkefni fyrir árið 2024.

5. Fundur stjórnar með sveitarstjórn Mýrdalshrepps

Formaður býður sveitarstjórn Mýrdalshrepps velkomna á fundinn. Einar Freyr, sveitarstjóri, tekur undir orð formannsins og fagnar því að nú sé stjórn SASS að halda fund í Vík. Hann er með áhugaverða kynningu á helstu málefnum sveitarfélagsins en mikil uppbygging hefur verið og er fram undan í sveitarfélaginu og fjöldi áskorana sem tengjast mikilli fjölgun íbúa og lýðfræðileg samsetning þeirra. Hann kynnir einnig áskoranir sem tengjast úrgangsmálum hjá sveitarfélaginu. Hann og fulltrúar í sveitarstjórn svara framkomnum spurningum og leggja einnig spurningar fyrir stjórn og er þeim svarað.

Næsti fundur stjórnar verður haldinn  föstudaginn 10. nóvember nk. kl. 12:30.

Fundi slitið kl. 19:20
Ásgerður Kristín Gylfadóttir
Grétar Ingi Erlendsson                                                                                                Einar Freyr Elínarson
Margrét Harpa Guðsteinsdóttir
Njáll Ragnarsson 
Jóhanna Ýr Jóhannsdóttir 
Brynhildur Jónsdóttir 
Arnar Freyr Ólafsson
Árni Eiríksson

602. fundur stjórnar SASS (pdf).