fbpx

364. stjórnarfundur SASS haldinn að Austurvegi 56, Selfossi, miðvikudaginn 2. apríl 2003, kl. 16:00 Mætt: Valtýr Valtýsson, Torfi Áskelsson, Ágúst Ingi Ólafsson, Sveinn A. Sæland, Þorvaldur Guðmundsson, Ragnheiður Hergeirsdóttir, Þorsteinn Hjartarson, Sigurður Bjarnason, Sveinn Pálsson og Þorvarður Hjaltason. Dagskrá: Dagskrá: 1. Fundargerð Heilbrigðisnefndar Suðurlands frá 19. mars sl. Til kynningar. 2. Fundargerð stjórnar Skólaskrifstofu Suðurlands frá 26. mars sl. Lagt fram bréf Hveragerðisbæjar, dags. 28. mars 2003, þar sem tilkynnt er að stofnsamningur Skólaskrifstofu Suðurlands hafi verið samþykktur. Fundargerðin staðfest. 3. Fundargerð nefndar um uppbyggingu háskólanáms á Suðurlandi frá 18. mars sl. Fundargerðin staðfest. 4. Fundargerð samgöngunefndar SASS frá 14. mars sl. Fundargerðin staðfest. 5. Fundargerðir menningarmálanefndar frá 13. mars og 2. apríl sl. Fundargerðirnar staðfestar. Þorvaldur greindi frá viðræðum fulltrúa Árborgar við menntamálaráðherra um Menningarsal Suðurlands. 6. Bréf frá Skeiða- og Gnúpverjahreppi, dags. 27. mars 2003, þar sem kynnt er bókun sem var gerð í hreppsráði 25. mars sl. um tilnefningu fulltrúa SASS í Svæðisráð um málefni fatlaðra. Stjórnin tekur undir það sem kemur fram í bókuninni um að í svæðisráð veljist fulltrúar sem þekkja vel til mála og bendir jafnframt á að Landssamtökin Þroskahjálp og Öryrkjabandalag Íslands tilnefna sinn fulltrúann hvort í svæðisráðið. 7. Yfirvinnuorlofsmál. Lagt fram minnisblað frá Óskari Norðmann, dags. 2.apríl 2003, varðandi erindi Stéttarfélags sálfræðinga, dags. 27. febrúar 2003 sem frestað var á síðasta fundi. Samþykkt að fresta afgreiðslu málsins til næsta fundar. 8. Efni til kynningar: a. Fundargerð stjórnar Sorpstöðvar Suðurlands frá 4. mars sl. ásamt minnisblöðum af fundum með sveitarstjórnarmönnum á Suðurlandi. b. Efni frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga. c. Efni frá landshlutasamtökunum. a. Fundargerð stjórnar Sorpstöðvar Suðurlands frá 4. mars sl. ásamt minnisblöðum af fundum með sveitarstjórnarmönnum á Suðurlandi. b. Efni frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga. c. Efni frá landshlutasamtökunum. 9. Önnur mál a. Bréf frá Ferðamálasamtökum Suðurlands, dags. 27. mars sl., þar sem óskað er eftir aðstoð SASS við að sækja um styrk til Ferðamálaráðs Íslands. Samþykkt að verða við erindinu. b. Ragnheiður lagði fram eftirfarandi tillögu sem var samþykkt: Árið 2003 hefur í Evrópu verið tileinkað málefnum fatlaðra. Einkunnarorðin eru ,,Samfélag fyrir alla" og munu áherslur Evrópuþjóða beinast að því að vekja almenning til vitundar um réttindi þeirra sem búa við fötlun. Skapa þarf fólki með fötlun aðstæður til þess að geta orðið virkir þátttakendur í samfélaginu og notið sambærilegra lífskjara og aðrir hópar samfélagsins. Stjórn SASS hvetur sveitarfélög á Suðurlandi til að leggja sitt af mörkum á Evrópuári fatlaðra til þess að gera fólki með fötlun mögulegt að njóta sömu tækifæra og annarra til náms og starfa. Fundi slitið kl. 17:45 Valtýr Valtýsson Ágúst Ingi Ólafsson Þorvaldur Guðmundsson Þorsteinn Hjartarson Sveinn Pálsson Sigurður Bjarnason Sveinn A. Sæland Ragnheiður Hergeirsdóttir Torfi Áskelsson Þorvarður Hjaltason a. Bréf frá Ferðamálasamtökum Suðurlands, dags. 27. mars sl., þar sem óskað er eftir aðstoð SASS við að sækja um styrk til Ferðamálaráðs Íslands. Samþykkt að verða við erindinu. b. Ragnheiður lagði fram eftirfarandi tillögu sem var samþykkt: Árið 2003 hefur í Evrópu verið tileinkað málefnum fatlaðra. Einkunnarorðin eru ,,Samfélag fyrir alla" og munu áherslur Evrópuþjóða beinast að því að vekja almenning til vitundar um réttindi þeirra sem búa við fötlun. Skapa þarf fólki með fötlun aðstæður til þess að geta orðið virkir þátttakendur í samfélaginu og notið sambærilegra lífskjara og aðrir hópar samfélagsins. Stjórn SASS hvetur sveitarfélög á Suðurlandi til að leggja sitt af mörkum á Evrópuári fatlaðra til þess að gera fólki með fötlun mögulegt að njóta sömu tækifæra og annarra til náms og starfa. Fundi slitið kl. 17:45 Valtýr Valtýsson Ágúst Ingi Ólafsson Þorvaldur Guðmundsson Þorsteinn Hjartarson Sveinn Pálsson Sigurður Bjarnason Sveinn A. Sæland Ragnheiður Hergeirsdóttir Torfi Áskelsson Þorvarður Hjaltason